> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Kalendář akcí > Klimatizace a větrání - 2. semestr

Klimatizace a větrání - 2. semestr

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha - Zobrazit na mapě »
06.11.2017 - 08.11.2017
Dvousemestrální kurz.

Kurz je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Předpokládané hodnocení vzdělávacího programu – 8 kreditních bodů.

Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům vzduchotechnických zařízení.

Svým zaměřením se jedná o kurz „pokračovací“, který navazuje na kurz „základní“. Je připravován jako součást celoživotního vzdělávání absolventů vysokých příp. středních škol v oborech se zaměřením na techniku prostředí nebo TZB (vytápění, větrání, klimatizace, snižování hluku a vibrací, apod.). Předpokládají se znalosti na úrovni oborového studia a určitá praxe v oboru. Kurz poskytne informace o současném stavu poznatků, praktikách a metodách řešení vybraných aktuálních témat v oboru.

Do výuky bude zařazeno co nejvíce praktických řešení. Při řešení tematických zadání bude ponechán časový prostor pro diskusi. Tomuto záměru odpovídá také výběr přednášejících z řad renomovaných odborníků z oboru. Přednášející poskytnou účastníkům podklady k řešení zadaných problémů a sylaby přednášek.

Přednášející:

 • Ing. Petr Andres, Ing. Martin Barták, Ph.D., prof. Ing. František Drkal, CSc., Ing. Vladimír Förster, Ing. Jiří Frýba, doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., Ing. Ondřej Hojer, Ph.D., Ing. František Hucl, Ing. Jindřich Hvížďala, Ing. Marcel Kadlec, prof. Ing. Pavel Kic, CSc., Ing. Martin Kotrbatý, Ing. Jiří Kraus, Ing. Miroslav Kučera, Ph.D., Ing. Miloš Lain, Ph.D., Ing. Luděk Mareš, Ing. Zuzana Mathauserová, Ing. Karel Matějíček, Ing. Jan Matějka, Ing. Daniel Morávek, doc. Ing. Richard Nový, CSc., Ing. Jiří Petlach, prof. Ing. Jiří Petrák, CSc., Ing. Stanislav Toman, Ing. Stanislav Trepka, Ing. Karel Schwarz, Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., Ing. Václav Šimánek, Ing. Zdeněk Zikán, doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Odborný garant:
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Organizační garant:
Ing. Marek Mádr

Aktuální informace najdete na webových stránkách kurzu

Témata přednášek:

 • Zásady projektování, požadavky na projekt, autorský dozor.
 • Předávání VZT zařízení do provozu a náplň dodávky. Provozní měření k prokázání výkonnosti zařízení a kontrola hluku.
 • Měření při předávání VZT zařízení do provozu.
 • Energetická náročnost VZT.
 • Současné trendy v provozování TZB.
 • Hygienické předpisy a zákonné normy pro VZT zařízení. Vnitřní prostředí budov.
 • Distribuce a rozptýlení vzduchu v klimatizovaném prostoru.
 • Použití počítačových simulací k dimenzování klimatizace. Projektování zařízení s nepřímým chlazením.
 • Projektování chladicích zařízení pro klimatizaci.
 • Navrhování klimatizačních systémů.
 • Vlhčení a odvlhčování vzduchu.
 • Výpočty hluku od VZT zařízení uvnitř a vně budovy.
 • Klimatizace administrativních budov. Klimatizace hotelů. Větrání a klimatizace nákupních center. Větrání kuchyní. Větrání a klimatizace ve zdravotnictví. Větrání obytných budov, škol, divadel, sportovních hal. Větrání a odvlhčování bazénů. Chladivové systémy klimatizace.
 • Znečišťující látky ve vnitřním ovzduší. Odvod škodlivin.
 • Zařízení pro odvod kouře a tepla.
 • Větrání a vytápění průmyslových objektů. Větrání svařoven, laminátoven a lakoven. Větrání kotelen a garáží. Klimatizace datacenter.
 • Čisté prostory pro farmacii a zdravotnictví.
 • Větrání zemědělských objektů. Větrání teplých a horkých provozů. Větrání kompresoroven.
 • MaR vzduchotechnických systémů.
 • Filtrace pro VZT zařízení.
 • Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením. Požární větrání chráněných únikových cest.
 • ZZT a jeho ekonomie. MaR – požadavky projektanta VZT. Optimalizace energetického hospodářství TZB.
 • Rozvody tepla a chladu.
 • Kontrola klimatizačních systémů a ekodesign.

Účastnický poplatek:

 • pro členy STP – 23 000 Kč
 • pro ostatní – 24 000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, včetně materiálů ke kurzu.

1. SEMESTR 2. SEMESTR
20.–22.2.2017 11.–13.9.2017
20.–22.3.2017 9.–11.10.2017
18.–20.4.2017 6.–8.11.2017
15.–17.5.2017 4.–6.12.2017

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2018 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: