> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Kalendář akcí > Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb včetně informací o velké novele stavebního zákona

Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb včetně informací o velké novele stavebního zákona

ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1 - Zobrazit na mapě »
07.12.2017
Seminář.

Lektoři:
Ing. Marcela Pavlová
ředitelka odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění

Certifikace:
Průběžné vzdělávání MV ČR
Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Vložné:
2 490 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)
Oběd není zajištěn.

Odborný program:

Seminář je určen zejména pracovníkům stavebním úřadům, dotčeným orgánům, investorům, projektantům a inženýrským organizacím.

Seminář bude zaměřen na rozhodovací praxi stavebních úřadů v souvislosti s jejich zvláštními pravomocemi, dále na vybrané činnosti ve výstavbě a náležitosti dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Účastníci budou rovněž informováni o rozsáhlé novele stavebního zákona, která byla v létě definitivně přijata.

Odborný program semináře:

 • Aktuální informace o velké novele stavebního zákona v rozsahu:
  • definice nových pojmů
  • náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů
  • majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru
  • záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení
  • stavby, terénní úpravy a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
  • jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení
  • společné řízení
  • společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
  • změny v kolaudaci staveb
 • Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
  • kontrolní prohlídky
  • neodkladné odstranění stavby
  • nutné zabezpečovací práce
  • nezbytné úpravy, stavební příspěvek
  • údržba stavby
  • vyklizení stavby
  • státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu
  • výkony rozhodnutí a jejich financování
  • povinnost a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb
 • Obecné požadavky na výstavbu, povolování výjimek
 • Vybrané činnosti ve výstavbě
 • Dokumentace staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci sta­veb
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2018 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: