> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Kalendář akcí > Smlouva o dílo a aktuální judikatura v oblasti stavebnictví

Smlouva o dílo a aktuální judikatura v oblasti stavebnictví

Budova YUGRA (bývalá Hospodářská komora ČR) Freyova 27, Praha 9 – Vysočany - Zobrazit na mapě »
20.03.2018
Seminář.

Lektor:
Mgr. Ing. David Jedinák
Právník a jednatel společnosti Building & Law, spol. s.r.o., člen České společnosti pro stavební právo, lektor v oblasti stavebnictví a práva s právní specializací na právo obchodní, stavební a autorské, autorizovaný technik pro mosty a inž. konstrukce, místopředseda výboru ČKAIT oblast Ústí nad Labem

Komu je seminář určen:
pro pracovníky státních úřadů, státní správy, pro širokou odbornou veřejnost. Stavební inženýry činné ve výstavbě, autorizované inspektory, pracovníky stavebních firem, investičních útvarů. Pro investory (soukromé i veřejné), projektanty, stavbyvedoucí, autorizované osoby, manažery projektů, zhotovitele staveb dále konzultanty a poradce v oblasti stavebního práva a dalších orgánů státní správy.

Rozvrh semináře:

  • Uzavírání smluv – obecné otázky, předsmluvní odpovědnost, obchodní podmínky
  • Stavba jako předmět díla, součinnost objednatele, převzetí stavby, nebezpečí škody na díle
  • Vady stavby, odpovědnost za vady, odpovědnost poddodavatelů, projektanta a dozoru
  • Příklady z rozhodnutí soudů (rozbor judikátů)

Platební podmínky:
Platba v hotovosti u prezence 1 000 Kč (nejsme plátci DPH), příp. na fakturu po skončení akce.

Program:
08:30 – 09:00 prezence
09:00 – 10:30 I. blok přednášek
10:30 – 11:00 přestávka (občerstvení)
11:00 – 12:30 II. blok přednášek
12:30 – 13:00 diskuze, závěr semináře (občerstvení)

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2018 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: