> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Kalendář akcí > Sucho a hospodaření s vodou

Sucho a hospodaření s vodou

Clarion Congress Hotel, Pražská tř. 14, České Budějovice - Zobrazit na mapě »
19.09.2018 - 20.09.2018
Konference.

Záštitu převzali:

 • Ministr zemědělství Jiří Milek
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Krajský úřad Jihočeského kraje
 • Statutární město České Budějovice
 • Český svaz stavebních inženýrů
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Program konference:

19.9.2018 zahájení v 9:00

 • Klimatické změny, předcházení následkům rizika sucha
 • Hospodaření se srážkovou vodou v intravilánu a extravilánu
 1. Zahájení konference

  Mgr. Ivana Stránská, hejtmanka Jihočeského kraje

  Ing. Jiří Svoboda, primátor Statutárního města České Budějovice

 2. Úvodní slovo

  Ing. Miloslava Melounová, předsedkyně ČSVH

 3. Sucho a podpora státu k řešení zmírnění jeho následků.

  Ing. Richard Brabec, ministr životního prostředí

 4. Opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody ve vazbě na změnu klimatu.

  RNDr. Pavel Punčochář, Ministerstvo zemědělství

 5. Podmínky pro akumulaci povrchových vod, aneb STOP přehradám…?!?

  RNDr. Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik

  10:30 Coffee break

 6. Nejnovější informace o odhadovaných změnách klimatu v ČR do konce 21. století".

  Petr Skalák, Pavel Zahradníček, Martin Dubrovský, Jan Meitner, Petr Štěpánek, Miroslav Trnka

 7. Očekávané dopady klimatické změny na vodní hospodářství a možnosti jejich zmírnění

  doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D., vedoucí katedry životního prostředí ČZU v Praze

 8. Klimatické změny a strategie ve vodním hospodářství

  Ing. Bohumil Kujal, čestný předseda ČSVH

  12:30 Přestávka na oběd

 9. Hospodaření s vodou v zemědělství s ohledem na ochranu před následky sucha

  Prof. Ing. Jan Šálek, CSc.

 10. Hydromeliorační stavby: šance nebo hrozba pro krajinu,

  Ing. Adam Vokurka, PhD., ČVUT –SF Praha

 11. Sucho a rybářství

  doc. Ing. Martin Kocour Ph. D., proděkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a kolektiv.

  15:00 Coffee break

 12. Hospodaření se srážkovou vodou v intravilánu měst

  Ing. Jiří Lipold, technický ředitel, ČEVAK, a.s.

 13. Role vodárenské soustavy a využití místních zdrojů.

  Antonín Princ, ředitel JVS

 14. Využití vodárenských soustav pro zmírnění dopadů sucha na zásobování obyvatel

  Ing. Blanka Anderlová, VRV, a.s.

 15. Diskuse

  17:00 Závěr

  19:00 Večerní odborná diskuse s rautem

20.9.2018

 • Exkurze na Úpravnu vody Plav a Vodárenskou nádrž Římov

  09:00 – odjezd účastníků na exkurzi – sraz na parkovišti u hotelu Clarion

  13:00 – oběd

  14:00 – ukončení semináře

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2019 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: