> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Kalendář akcí > Nové pražské stavební předpisy

Nové pražské stavební předpisy

STUDIO AXIS, spol. s r.o., Argentinská 38, Praha 7 - Zobrazit na mapě »
19.02.2019
Odborný seminář.


Obrázek

Přednášející a obsah semináře:

 • Ing.arch. Filip Tittl – Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
 • Ing. Renáta Pintová Králová – Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
 • Spoluautoři Pražských stavebních předpisů.

Nové pražské stavební předpisy (PSP) – nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze je účinné od 1. 8. 2016.

Významná novelizace PSP je účinná od 8.11.2018 – došlo ke změně v oblasti požadavků na oslunění a na dobíjecí a čerpací stanice pro automobily.

Úvod a základní informace:

 • obsah a struktura nařízení, koncepce předpisu
 • hlavní změny oproti PSP 2014
 • legislativní kontext, účinnost, přechodná ustanovení
 • vztah k územně plánovací dokumentaci, vybrané pojmy

Územní předpisy (umísťování staveb):

 • uliční čára, uliční prostranství, vztah k umisťování sítí technické infrastruktury
 • stavební čára, umisťování staveb s ohledem na uliční a stavební čáru, odvozování ze stávající zástavby, územní studie
 • výšková regulace (princip výškových hladin, určení výšky)
 • odstupy staveb a odstupy staveb od hranice pozemku (princip požadavků, způsoby průkazu)
 • požadavky na parkování (způsob výpočtu, základní počty stání, vázaná a návštěvnická stání, přepočet v území / minima a maxima)
 • připojení staveb na dopravní a technickou infrastrukturu (základní přehled)
 • regulace staveb pro reklamu a reklamních zařízení

Stavební předpisy (technické požadavky na stavby):

 • struktura stavební části, srovnání s vyhláškou 268/2009 Sb.
 • vztah nařízení a technických norem, způsob odkazování na normové hodnoty
 • hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
 • požadavky na oslunění a osvětlení
 • ochrana proti hluku a vibracím
 • bezpečnost a přístupnost při užívání
 • zvláštní požadavky na vybrané druhy staveb

Program:
08:30 – 09:00 Prezence posluchačů
09:00 – 13:00 Přednášky
O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.

Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných cel­ků.

Poplatek:
1 290 Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Přihláška pro posluchače s podmínkami účasti zde.

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2019 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: