> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Aktuality > Různé > Soutěž ČSOB finančně podpoří ekologické projekty

Soutěž ČSOB finančně podpoří ekologické projekty

ČSOB podporuje obnovu krajiny a péči o životní prostředí. Spolu s nadací Via vyhlašuje druhý ročník grantového kola programu ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů – velké komunitní granty. Každý ze tří vítězných projektů získá 300 tisíc korun.

„Velké granty ČSOB se zaměřují například na obnovu původních a zakládání nových krajinných prvků při zachování rázu a estetické funkce krajiny, zlepšování prostupnosti krajiny vytvářením cest a stezek, péči o drobné stavby a památky v krajině či ochranu přirozených i cenných biotopů,“ uvedla manažerka společenské odpovědnosti ČSOB Pavlína Folovská.

„Nezbytnou podmínkou pro přijetí projektu do soutěže je, aby se týkal pouze lokality situované ve volné krajině, to znamená mimo zastavěné části obce či města, a současně měl výrazně pozitivní komunitní dopad, zejména z pohledu zapojení místních obyvatel do samotného projektu, a tím i zvýšení jejich zájmu o otázky životního prostředí, které jsou stále více aktuální,“ vysvětlila. Uzávěrka pro podání žádostí je koncem září.

V loňském roce podporu z grantového fondu ČSOB získal projekt záchrany mandloňových sadů v Hustopečích, dále obnova Křížové cesty v Kamenickém Šenově a vybudování obecní louky v Praze-Slivenci.

Obrázek

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2018 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: