> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Aktuality > Zajímavosti > Neumannova vila

Neumannova vila

Nechal ji postavit Dr. Richard Neumann, majitel královédvorské tiskárny a mechanické tkalcovny M. B. Neumann a synové.

Citujme ze žádosti o povolení stavby letohradu o ploše 728 m2: „Slavný městský soude! V úctě podepsaný zamýšlí na svých pozemcích číslo katastr. 1650, 1657 a 1658 vystavěti sobě vilu dle přiložených plánů a prací, slavný městský úřade račiž komisi stavební na místě samém ustaviti a povolení ku stavbě podepsanému dobrotivě v brzsku uděliti.
Ve Dvoře Králové 15. dubna 1905 Dr. Richard Neumann.“

Stavební povolení bylo vydáno 24. května 1905. V průběhu výstavby požádal Dr. Neumann ještě o stavbu skleníku v přilehlém parku, který se stal později prvním tropickým pavilonem ZOO. Vila byla zkolaudována spolu se skleníkem 10. listopadu 1906. Úžas vyvolává nejen rychlost stavebního řízení, ale i rychlost a kvalita vlastní výstavby, neboť ještě po 100 letech je interiér vily původní a plně funkční.

Firma M.B. Neumann a synové byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 1871 a od roku 1925 se stala majetkem České banky Union v Praze, která vlastnila převážnou část akcií. V době okupace se dostala pod německé vedení, jelikož většina členů správní rady byla židovského původu. Po skončení války byla vila stejně jako továrna znárodněna podle dekretu prezidenta republiky E. Beneše ze dne 18. října 1945. Město se rozhodlo ve vile zřídit Městské muzeum.

Neumannova vila je nepřehlédnutelnou dominantou klasické části ZOO ve Dvoře Královém. Vila je údajně kopií zámku, který leží nedaleko Vídně a byla postavena v letech 1905–06 jako letohrádek pro továrníka Neumanna. Vzdáleně připomíná renesanční zámek. V současné době se zde nachází ředitelství ZOO a expozice Zdeňka Buriana „Pravěk očima Zdeňka Buriana“ čítající 147 obrazů.

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2019 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: