> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Galerie projektů - Kde se staví > Komerční prostory > Vědeckotechnologické parky > Karlovy Vary - Výstavba a provoz vědeckotechnického parku

Karlovy Vary - Výstavba a provoz vědeckotechnického parku

Fáze projektu: plánovaný

Základní informace:

Vytvoření a následný provoz vědeckotechnického parku (VTP) – specializovaného zařízení univerzálního, případně víceoborového zaměření (např. obnovitelné zdroje energie) pro podporu podnikání v sofistikovaných oborech o užitné ploše cca 10 000 m2, které umožní místním podnikům navázání spolupráce se subjekty orientovanými do oblasti vědy, technologií a inovačního podnikání (vysoké školy, vědecká pracoviště, výzkumné ústavy). VTP poskytne podmínky a podporu transferu nových technologií a zavádění nových pracovních postupů, vědeckých poznatků a progresivních technologií do výroby a praxe v podnicích v Karlovarském kraji. VTP poskytne podporu při řešení problémů se získáním technických pracovníků s vysokým odborným vzděláním pro řešení náročných technologických problémů v místních podnicích, čímž umožní překlenout absenci technické vysoké školy v kraji. Zejména malým a středním podnikatelům VTP umožní ověřit si nové technologické postupy, nápady a zlepšovací návrhy v podmínkách zkušebních provozů, ověřit si výsledky výzkumu, výrobu prototypu, měření kvality apod. VTP umožní inkubaci technologicky orientovaných firem, zakládaných zejména odborníky za účelem realizace vlastních inovativních projektů. VTP poskytne zasídleným firmám kvalitní prostory a zázemí pro své podnikání, podporu v oblasti poradenství, marketingu, administraci chodu firmy, kontakty s ostatními prorůstově a technologicky orientovanými firmami a kontakty na další spolupracující subjekty (např. vysoké školy).

Smysl (cíl – účel) projektu (včetně vazby na jiné projekty):

Cílem projektu je vybudování technologické a inovační základny v Karlovarském kraji. zajištění informovanosti o možnostech a podmínkách účasti drobných a středních podnikatelských subjektů v podpůrných programech ČR a EU, výběr možných projektů firem a aktivní asistence při přípravě dokumentace pro podání žádosti o čerpání prostředků, a to vše v zájmu zvýšení konkurenceschop­nosti sektoru drobného a středního podnikání v K. Varech a zvýšení váhy tohoto sektoru v hospodářské struktuře města.

Projekt má tyto etapy:

 • nalezení vhodné lokality VTP (přednostně Dvory, Tuhnice)
 • výstavba VTP
 • provoz VTP
 • poskytování služeb podnikatelům – nositelům inovativních projektů

Garant projektu:

 • Karlovarský kraj

Role (podíl) města Karlovy Vary v projektu, Partneři projektu:

 • Město Karlovy Vary partnerem v projektu.

Další partneři:

 • Vysoké školy/technické univerzity, Vědeckovýzkumné instituce, Agentura projektového a dotačního managementu KK, p.o., Regionální hospodářská komora Poohří
 • Předpokládané celkové náklady projektu (investiční/ne­investiční): 290 mil. Kč  – investiční
 • Financující subjekty: Karlovarský kraj
 • Finanční účast města Karlovy Vary: NE (účast města jen na propagaci projektu a na výběru lokality v rámci územního řízení)
 • Podpořitelnost projektu z vnějších zdrojů: ANO (OP PI)
 • Podpořitelnost projektu z vnějších zdrojů: ANO (OP PI)
 • Optimální termín realizace projektu: zahájení výstavby rok 2010, uvedení do provozu 2013

Kontaktní informace

Karlovy Vary
Moskevská 21
360 21 Karlovy Vary
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 353 118 111

E-mail:

Web:
www.karlovyvary.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2019 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: