> Home Page > Public Section > Events Calendar > MSV 2017

MSV 2017

Veletrhy Brno, Výstaviště 1, Brno - Display on the Map »
09.10.2017 - 13.10.2017
Mezinárodní strojírenský veletrh.

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 500 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 35% vystavovatelů a 10% návštěvníků.

Návštěvnost je vysoce odborná, přes sedmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu.

Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

Hlavním tématem MSV je průmyslová automatizace, prezentace měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky zahrnující všechny obory veletrhu. Obor elektronika, automatizace a měřící technika je po obráběcí technice a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím nejobsazenějším specializovaným celkem MSV.

MSV je tradičně věnována vysoká mediální pozornost, akredituje se přes čtyři sta novinářů. Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.

Důlní, hutní, keramická, sklářská technika, slévárenství
Stroje a zařízení pro geologický průzkum • Stroje a zařízení pro povrchové a hlubinné doly • Stroje pro těžbu a zpracování nerostných surovin • Zařízení hutí, oceláren, válcoven a pro výrobu železných a neželezných kovů • Stroje a zařízení pro keramický a sklářský průmysl • Slévárenská zařízení • Zařízení tavíren • Modely, jaderníky, kokily, formy • Licí stroje a zařízení • Odlitky

Materiály a komponenty pro strojírenství
Hutní polotovary, výkovky, výlisky, obrobky • Spojovací materiály, kování, výrobky z drátu • Ocelové a trubkové konstrukce • Aparatury, nádoby, nádrže • Výrobky ze skla a technické keramiky, uhlíkové součástky • Těsnění, ložiska • Převody, spojky, brzdy, mazací technika

Pohony, hydraulika, pne­umatika, chladicí technika, klimatizace
Elektrické a mechanické pohony, motory • Kompresory, pneumatické prvky, vzduchotechnická zařízení • Chladicí technika • Sušárny • Hydraulické prvky a systémy • Armatury, potrubí, nádrže, čerpadla

Plasty, pryže, kompozity, chemie pro strojírenství
Polymery • Kompozity • Stroje a zařízení pro zpracování plastů a pryže • Polotovary a výrobky z plastů a pryže • Stroje a příslušenství pro chemický průmysl • Zařízení pro chemický průmysl • Maziva, oleje, nátěrové hmoty, tmely, lepidla • Chemické prostředky pro průmyslovou výrobu

Kovoobráběcí a tvářecí stroje, nářadí, svařování, povrchové úpravy
Stroje a zařízení pro kovoobrábění • Stroje a zařízení pro tváření • Pružné výrobní systémy • Měřicí a zkušební přístroje pro oblast obrábění a tváření • Přesné nástroje • Ruční nářadí • Stroje a zařízení pro svařování • Stroje a zařízení pro žárové nástřiky • Přídavné a pomocné materiály • Svařované konstrukce, subdodávky svařovaných dílů • Galvanotechnická zařízení • Lakovací zařízení, zařízení pro smaltování a nanášení plastových povlaků • Nátěrové hmoty, tmely, ředidla, rozpouštědla • Zařízení pro vytváření povlaků laserem a plazmovými technologiemi

Energetika, sil­noproudá elektrotechnika
Primární zdroje pro energetiku • Průmyslové kotle a jejich příslušenství • Motory, kogenerační jednotky • Turbíny • Jaderná technika • Kabely a vodiče • Elektrotechnické izolátory a izolanty • Výkonové kondenzátory, akumulátory • Elektrické zdroje světla • Měniče, usměrňovače, rozváděče, transformátory • Zdroje nepřetržitého napájení • Elektrické přístroje VN a VVN • Elektromotory, rotační zdroje proudu • Elektrický průmyslový ohřev • Elektrické pohony

Elektronika, automatizace, měřicí technika
Elektronické součástky, prvky a uzly • Řídicí, automatizační a regulační technika • Informační technologie, systémová integrace • Měřicí a laboratorní technika • Studiová a vysílací technika • Stroje a zařízení pro elektrotechnický průmysl

Výzkum, vývoj, transfer technologií, finanční a jiné služby
Věda a výzkum • Finanční služby • Normy, certifikace, zkoušky, design • Marketing, reklamní a propagační služby • Literatura, technické informace • Organizace, instituce, školy • Nabídka průmyslových nemovitostí a lokalit, rozvoj regionů

Obory

 • důlní, hutní, keramická a sklářská technika
 • materiály, komponenty pro strojírenství
 • pohony, hydraulika, pneumatika, chladicí technika, klimatizace
 • energetika, silnoproudá elektrotechnika
 • elektronika, automatizační, měřicí technika
 • výzkum, vývoj, transfer techonologií, finanční a jiné služby
 • obráběcí a tvářecí stroje, nářadí
 • slévárenství
 • svařování
 • povrchové úpravy
 • plasty, pryže, kompozity
 • chemie pro strojírenství

CZ | EN | PL

Sign in

© 2019 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: