> Home Page > Public Section > Projects > Housing > Houses > Karlovy Vary - Obnova panelových sídlišť a revitalizace sídlištního prostředí

Karlovy Vary - Obnova panelových sídlišť a revitalizace sídlištního prostředí

Project Stage: ve výstavbě

Basic Information:

V Karlových Varech je prakticky ukončena privatizace bytových domů z majetku města. Z toho více než 2/3 jsou v panelových domech na sídlištích, realizovaných 1960 – 1989. Vzhledem ke špatnému stavebně technickému stavu před privatizací téměř všechny domy potřebovaly investice do oprav a technického zhodnocení (minimálně zateplení a střechy), umožnilo město část kupní ceny (60 %) proinvestovat. Tento proces je úspěšně u konce, nicméně potřeby dalších stavebních zásahů trvají (u paneláků nadále jde především o pláště domů vč. zateplení, vadné střechy, výtahy, výměna vadných původních oken za nová plastová, zasklení lodžií, regulace, měření a opravy vytápění, obnova instalací). V případech vad panelových technologií (zejména vady pláště a střech vč. atik) jde o využití specifického dotačního titulu MMR. Město spoluvytváří vlastníkům (jejich sdružení a společenství) podmínky pro revitalizaci panelových domů. Např. i vlastním programem výhodných půjček z Fondu rozvoje bydlení.

Město dále vlastními projekty zvelebuje prostředí sídlišť, např. jde o plánované akce:

 • Stará Role – Dvořákova, revitalizace sídlištního prostoru a zeleně (projekt Správy láz. parků)
 • Tuhnice – Krymská, Charkovská, Budovatelů – revitalizace sídlištního prostoru a zeleně (projekt Správy láz. parků)

Dále jde o podporu výstavby kapacit pro parkování a garážování v sídlištích. Město je připraveno poskytnout pozemky na výstavbu parkovacích domů na sídlišti Rybáře – Čankovská a Stará Role – Truhlářská. Město pořídilo studii obnovy centrálního prostoru obytné čtvrti Staré Role – Truhlářská, Školní, Lidový dům a okolí. Město podporuje výstavbu privátní obchodní vybavenosti (Stará role – Okružní).

Smysl (cíl – účel) projektu (včetně vazby na jiné projekty):

Smyslem projektu je zatraktivnění obytného prostředí města pro velkou část jeho obyvatel. Současně jde o zlepšení urbanistické struktury a vzhledu města a tím i jeho atraktivity pro nově příchozí obyvatele.

Garant projektu:

Město K. Vary

Role (podíl) města Karlovy Vary v projektu, Partneři projektu:

 • Město je garantem projektu.
 • Partneři: Ministerstvo místního rozvoje, vlastníci panelových bytů.

Předpokládané celkové náklady projektu (investiční / neinvestiční):

 • Investiční – 250 mil. Kč (cca 10 tis. Kč/rok/byt. jednotku v panelovém domě po dobu 3 – 5 let)
 • Financující subjekty: vlastníci panelových bytů, Město K. Vary
 • Finanční účast města Karlovy Vary: ANO (20%)
 • Podpořitelnost projektu z vnějších zdrojů: ANO (MMR)

Optimální termín realizace projektu:

2008 – 2012

Rizika, problémy, nejistoty, další dotazy předkladatele projektu:

 • Revize dotačních programů, nedostatek prostředků, horší podmínky úvěrování, nehomogenní sociální skladba ve společenstvích vlastníků, nedohoda ve společenstvích.
 • About CPM Portal
 • Maps

Contact Information

Karlovy Vary
Moskevská 21
360 21 Karlovy Vary
Display on the Map

Phone:
work +420 353 118 111

E-mail:

Web:
www.karlovyvary.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2019 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: