> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Projekty > Obiekty mieszkalne > Domy > Karlovy Vary - Obnova panelových sídlišť a revitalizace sídlištního prostředí

Karlovy Vary - Obnova panelových sídlišť a revitalizace sídlištního prostředí

Faza projektu: ve výstavbě

Informacje podstawowe:

V Karlových Varech je prakticky ukončena privatizace bytových domů z majetku města. Z toho více než 2/3 jsou v panelových domech na sídlištích, realizovaných 1960 – 1989. Vzhledem ke špatnému stavebně technickému stavu před privatizací téměř všechny domy potřebovaly investice do oprav a technického zhodnocení (minimálně zateplení a střechy), umožnilo město část kupní ceny (60 %) proinvestovat. Tento proces je úspěšně u konce, nicméně potřeby dalších stavebních zásahů trvají (u paneláků nadále jde především o pláště domů vč. zateplení, vadné střechy, výtahy, výměna vadných původních oken za nová plastová, zasklení lodžií, regulace, měření a opravy vytápění, obnova instalací). V případech vad panelových technologií (zejména vady pláště a střech vč. atik) jde o využití specifického dotačního titulu MMR. Město spoluvytváří vlastníkům (jejich sdružení a společenství) podmínky pro revitalizaci panelových domů. Např. i vlastním programem výhodných půjček z Fondu rozvoje bydlení.

Město dále vlastními projekty zvelebuje prostředí sídlišť, např. jde o plánované akce:

  • Stará Role – Dvořákova, revitalizace sídlištního prostoru a zeleně (projekt Správy láz. parků)
  • Tuhnice – Krymská, Charkovská, Budovatelů – revitalizace sídlištního prostoru a zeleně (projekt Správy láz. parků)

Dále jde o podporu výstavby kapacit pro parkování a garážování v sídlištích. Město je připraveno poskytnout pozemky na výstavbu parkovacích domů na sídlišti Rybáře – Čankovská a Stará Role – Truhlářská. Město pořídilo studii obnovy centrálního prostoru obytné čtvrti Staré Role – Truhlářská, Školní, Lidový dům a okolí. Město podporuje výstavbu privátní obchodní vybavenosti (Stará role – Okružní).

Smysl (cíl – účel) projektu (včetně vazby na jiné projekty):

Smyslem projektu je zatraktivnění obytného prostředí města pro velkou část jeho obyvatel. Současně jde o zlepšení urbanistické struktury a vzhledu města a tím i jeho atraktivity pro nově příchozí obyvatele.

Garant projektu:

Město K. Vary

Role (podíl) města Karlovy Vary v projektu, Partneři projektu:

  • Město je garantem projektu.
  • Partneři: Ministerstvo místního rozvoje, vlastníci panelových bytů.

Předpokládané celkové náklady projektu (investiční / neinvestiční):

  • Investiční – 250 mil. Kč (cca 10 tis. Kč/rok/byt. jednotku v panelovém domě po dobu 3 – 5 let)
  • Financující subjekty: vlastníci panelových bytů, Město K. Vary
  • Finanční účast města Karlovy Vary: ANO (20%)
  • Podpořitelnost projektu z vnějších zdrojů: ANO (MMR)

Optimální termín realizace projektu:

2008 – 2012

Rizika, problémy, nejistoty, další dotazy předkladatele projektu:

  • Revize dotačních programů, nedostatek prostředků, horší podmínky úvěrování, nehomogenní sociální skladba ve společenstvích vlastníků, nedohoda ve společenstvích.

Informacje kontaktowe

Karlovy Vary
Moskevská 21
360 21 Karlovy Vary
Pokazać na mapie

Telefon:
work +420 353 118 111

E-mail:

Web:
www.karlovyvary.cz

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2019 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: