> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Kalendář akcí > Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA)

Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA)

Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31, Praha 1 - Zobrazit na mapě »
17.05.2011
Odborný seminář.


Obrázek

Zaměřeno na:
Objasnění smyslu institutu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) a posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA). Výklad procesních kroků při posuzování vlivů na životní prostředí, včetně možností urychlení procesu a eliminace střetů investora s veřejností v zájmu nekonfliktního průběhu procesu EIA. Získávání informací o procesu a o dokumentech pořizovaných v jeho průběhu.
Spojitost procesu EIA a následných povolovacích řízení (zejména územního řízení podle stavebního zákona).
Specifika při posuzování vlivů záměrů na území NATURA 2000 Praktické příklady, mediálně sledované procesy EIA a SEA Připravovaná novela stavebního zákona ve vztahu k procesům EIA a SEA Vliv právní úpravy EU a judikatury Evropského soudního dvora na českou právní úpravu v oblasti EIA a SEA.

Určeno pro:
Zástupce podnikové sféry, zejména stavebních společností realizujících záměry podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pracovníky veřejné správy a další osoby, které vystupují či mohou vystupovat v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Program:

09:30 – 10:00 – Presence

10:00 – 11:10
Institut EIA a SEA – právní úprava v legislativě ES/EU a v ČR
Informace o posledních novelách zákona a o řízení o porušení Smlouvy o založení ES vedené proti ČR ve věci EIA
Procesní postup v případě posuzování vlivů záměrů (zejména staveb) na životní prostředí, zákonné možnosti urychlení procesu

11:10 – 11:20 – Přestávka

11:20 – 12:20
Stanovisko jako výsledek procesu EIA, povolovací řízení nezbytná pro realizaci jednotlivých záměrů, vztah EIA k územnímu řízení podle stavebního zákona
Získávání informací v procesu EIA

12:20 – 13:00 – Přestávka

13:00 – 14:30
Specifika při posuzování vlivů záměrů na území NATURA 2000
Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA)

Diskuze

Pro účastníky semináře bude připraveno menší občerstvení

Poznámka:
Platbu převodem volte pouze v případě, že ji stihnete realizovat do termínu semináře, na seminář s sebou vezměte potvrzení o úhradě.

Vložné:
1 333,33 Kč bez DPH / 1 600,00 Kč s DPH

Odborný garant:
Mgr. Libor Dvořák
ředitel legislativního odboru
Ministerstvo životního prostředí

Organizační garant:
Bc. Petra Prokopová
Telefon:
+420 224 225 001
E-mail:
prokopova@abf-nadace.cz

Přihláška zde.

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: