> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Kalendář akcí > Young Architect Award 2012

Young Architect Award 2012

21.02.2012 - 04.07.2012
Architektonická soutěž.


Obrázek

Bez soutěží pro mladé architekty by praxe i investoři zkostnatěli.

Důležitým tématem současnosti je hledání odpovědi na otázku, co jednotlivce ve společnosti spojuje. Individuální touhy jsou pestré a motivace k nim je vždy originální. Nejinak je tomu u architektů mladé generace, kteří tak budou často oslovování soukromými investory právě pro svou výraznost. Opačná situace ale stále přetrvává u veřejných staveb, kde v našem prostředí panuje extrémní opatrnost a obava z čehokoliv nového. Přitom konflikt by neměl být mezi novým a starým ale pouze mezi kvalitním a nekvalitním. Veřejná témata by tak mohla sloužit jako kvalitní příklady daleko lépe než ta individuální. Proto soutěž pro mladé architekty zaměřená na veřejné téma je tak důležitá. Pro ně i pro osvícené veřejné investory.

Pro letošní ročník Young Architect Award jsme doporučili téma Veřejný prostor v historickém kontextu. Historickým kontextem jsme pojmenovali prostředí s výrazným kulturním charakterem. Nedílnou součástí kulturního, architektonického i technického bohatství země je i industriální dědictví, proto se nemusí vždy jednat o dotváření historických jader měst, ale i o návrhy revitalizací či konverzí průmyslových objektů. Zásahy takto motivované nám přijdou ve spojení s veřejnou funkcí snad až příliš samozřejmé, a proto neuškodí na tuto provázanost ukázat. Může to být i jedna z odpovědí na úprk lidí ze společného městského prostředí do individuální samoty.

Veřejný prostor je nepochybně slovo v současnosti nadužívané. V případě této soutěže ale širokost tématu považujeme naopak za výhodu. Poskytuje přihlášeným pracím volnost a zároveň vede k orámování celého ročníku jako inventáře možných interpretací.

Jsme si vědomi, že vstup mladých architektů do profesního života je v současné době nelehký. Na druhou stranu víme, jak je potřeba jejich svěží energie. Soutěž Young Architect Award dává možnost mladým architektům svoje kvality prezentovat a zároveň veřejnost seznámit s šíří současné architektonické tvorby. Proto jsme rádi, že se v roli porotců takové soutěže můžeme zúčastnit. Bez soutěží pro mladé architekty by totiž praxe i investoři zkostnatěli.

Těšíme se na zaslané práce a přejeme si kvalitní a přesvědčivé podání, které veřejnost zaujme, neboť veřejný prostor je pro veřejnost.
Petr Lešek, člen poroty

Cíle
Cílem architektonické soutěže Young Architect Award je pomoci najít studentům a mladým architektům místo na současné architektonické scéně, přiblížit široké veřejnosti soudobou architekturu a podpořit veřejnou diskusi o architektuře. V neposlední řadě pomůže soutěž zmapovat tvorbu začínajících architektů.

Soutěžní přehlídka se vyhlašuje jako neanonymní jednokolová soutěžní přehlídka. Předmětem soutěžní přehlídky jsou architektonické a urbanistické práce dosud nepřihlášené do předchozích ročníků soutěže.

Snažíme se

 • nabídnout mladým architektům možnost upozornit na svoji práci
 • upozornit na problematická místa v regionech
 • budovat pozitivní vztah mezi architekty a památkáři formou otevřeného dialogu, jehož smyslem je posílení odpovědnosti architektů vůči historickému prostředí a ochraně kulturního dědictví
 • na platformě projektu vést dialog s odbornou i laickou veřejností, k dialogu přizvat jak zástupce akademické obce a studenty, tak i architekty, zástupce samosprávy a památkáře

Téma
Ústředním motivem soutěže je řešení veřejného prostoru v historickém kontextu a to z hlediska environmentálního, rozvoje územního plánu a ochrany kulturního a průmyslového dědictví (dotváření historických sídel, intervence nové tvorby). Pro každý region, kde jsou VŠ s výukou oboru architektura, byla ze strany památkářů vytipována témata aktuální či problematická, konkrétní lokality, které jsou v daných městech citlivými tématy. Proto pevně věříme, že výstupy ze soutěže – návrhy účastníků na jejich řešení, využijí i místní samosprávy k dialogu s veřejností a rozšíří tak komunikaci soutěže o prezentaci konkrétních prací autorů na konkrétní regionální téma. Nemusí se jednat o dotváření historických jader měst, ale i o návrhy revitalizací či konverzí průmyslových objektů. Přihlášené práce nemusí řešit lokality navržené NPÚ, musí se však držet tématu soutěže.

Soutěžní téma bylo i letos zařazeno do nabídky letních semestrálních prací na fakultách a katedrách architektury v ČR.

Soutěžní kategorie

 • Projekty (zahrnuje i studie a školní práce)
 • Realizace

Odborná porota

 • Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu
 • Jiří Suchomel, proděkan FUA TU v Liberci
 • Ladislav Kuba, Kuba, Pilař architekti
 • Petr Lešek, PROJEKTIL ARCHITEKTI
 • Vladimír Vašut, Under-construction architects

Kritéria hodnocení

 • kvalita architektonic­kého/urbanistic­kého řešení,
 • kvalita životního prostředí

Účastníci soutěže
Soutěžní přehlídky se mohou účastnit studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti praktikující v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let.

Termíny
04.07.2012 – uzávěrka příjmu přihlášek, do 15.00 hod.
06. – 07.09.2012 – jednání odborné poroty
10.09.2012 – vyhlášení nominací
19.09.2012 – slavnostní vyhlášení výsledků v rámci galavečera veletrhu FOR ARCH

Ceny

 • 1. cena Beton Brož Young Architect Award 2012 v kategorii Projekty ve výši 30 000 Kč
  • Cena generálního partnera + věcná cena: CAD program Artlantis Studio v hodnotě 25 900 Kč bez DPH
 • 2. cena Young Architect Award 2012 v kategorii Projekty ve výši 20 000 Kč
 • 3. cena Young Architect Award 2012 v kategorii Projekty ve výši 10 000 Kč

 • 1. cena Beton Brož Young Architect Award 2012 v kategorii Realizace ve výši 30 000 Kč
  • Cena generálního partnera
 • 2. cena Young Architect Award 2012 v kategorii Realizace ve výši 20 000 Kč
 • 3. cena Young Architect Award 2012 v kategorii Realizace ve výši 10 000 Kč

 • Cena architekta Josefa Hlávky v kategorii Realizace ve výši 25 000 Kč

 • Cena rektora ČVUT za školní práci v kategorii Projekty ve výši 10 000 Kč
  • Cena CASUA: odborná architektonická stáž v jednom z ateliérů Equator European Architects

 • Cena Archiwebu za progresivní a inovativní přístup k řešení: poukaz na 10 000 Kč na nákup knižních publikací

Specifikace cen:

 • Cena CASUA: odborná architektonická stáž v délce 1 měsíce ve vybraném ateliéru evropské sítě Equator European Architects. Na těchto stážích studenty dále odborně sledujeme a poté jim dáváme nabídku pro práci v našem ateliéru na zajímavých zakázkách. Na oplátku od nich očekáváme neotřelý inovativní přístup.
 • Cena Archiwebu: bude udělena práci, která bude novátorská, progresivní a bude prokazovat inovativní přístup k řešení. Kromě poukazu ve výši 10 000 Kč na nákup knižních publikací u Archiwebu bude vítězi dále poskytnut i velký mediální prostor na portále Archiweb.cz – rozhovor, komplexní představení autora: série prezentací jeho návrhů, prací, realizací apod.

Všechna přihlášená díla budou vystavena na stránkách soutěže, kde až do vyhlášení výsledků bude probíhat hlasování veřejnosti.

Medializace:
Projekt je podpořen silnou mediální kampaní v odborném tisku a na odborných portálech, vítězové dostanou prostor pro širší prezentaci svého díla na stránkách mediálních partnerů.

Putovní výstava
Na vyhlášení výsledků naváže putovní výstava přihlášených a oceněných prací. Plánované zastávky: Křižovatky architektury | FOR ARCH | Olomoucké dny architektury a stavebnictví | Škodův palác, Magistrát hl. m. Prahy | Galerie Plaza v Liberci | Urban centrum v Brně | tuzemské fakulty s výukou architektury.

Jedna ze zastávek putovní výstavy se stane doprovodnou akcí konference Křižovatky architektury, která se uskuteční dne 25.09.2012 v Praze a jejímž ústředním tématem bude Industriální dědictví v kontextu udržitelného rozvoje.

Kontakt:
Eva Pácaltová
manažerka soutěže
Telefon: +420 222 891 117
Mobil: +420 739 003 161
E-mail: pacaltova@abf.cz

Záštita:
ČKA, FA a FSv ČVUT v Praze, ČVUT v Praze, FA VUT v Brně, ZF Mendelova univerzita v Brně, FUA TU v Liberci, FAST VŠB-TU Ostrava, FA STU v Bratislave, MK, MPO, MMR, MŽP, MŠMT, ČKAIT, Hlavní město Praha, Statutární město Brno, Statutární město Ostrava, Statutární město Liberec

Partneři:
Generální partner: BETON BROŽ
Partneři: Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí, CEGRA (ArchiCAD), CASUA, Nadace “Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, FOR ARCH

Mediální partneři:
ARCHITEKT, ERA21, ASB, Development news, Interiér, Střechy, fasády, izolace, Fasády, STAVITEL, archiweb.cz, eStav.cz.

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: