> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Kalendář akcí > Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi

Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi

Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno - Zobrazit na mapě »
30.10.2018
Seminář.

Realizace stavebního záměru developera se často potýká s řadou problémů týkající se například budování a následné údržby dopravní a technické infrastruktury nebo chybějící veřejné prostory či občanská vybavenost v nově vznikajících obytných čtvrtích.

Řešení těchto situací by mohly umožnit plánovací smlouvy. Ty jsou nástrojem komunikace mezi developery a obcemi, které byly "novým“ stavebním zákonem (zákon č. 183/2006) představeny již před třemi lety. Plánovací smlouvy zajišťují zabezpečení spoluúčasti na financování a budování veřejné infrastruktury, což je předpoklad pro veřejné rozhodování jednak při vydávání regulačních plánů na žádost, jednak v územním řízení o umisťování staveb. Plánovací smlouvy se nevyužívají pouze v případě lukrativních lokalit, kdy by se mohlo zdát, že je developer na jednání s obcí ochoten spíše přistoupit. Obce by měly tento nástroj územního plánování využívat u všech rozsáhlejších projektů bydlení, aby se vyhnuly řadě nežádoucích důsledků nové výstavby.

V případě developerských a investičních záměrů, kvůli nimž je nutné změnit územní plán obce, je možností uzavřít soukromoprávní – developerskou smlouvu, ve které budou předem zakotvené kroky, které obec podnikne pro příslušnou změnu územního plánu a zároveň i podmínky, které investor výměnou za to splní pro obec. Tato smlouva nesmí zasahovat do výkonu veřejné moci, nemůže tedy například předjímat výsledek správních řízení.

Co vše si musí pohlídat developer a jak může obec jeho záměr podpořit? Jaké možnosti smlouvy s investorem otevírají a na co si u nich dát pozor? To se dozvíte na našem semináři, který pořádáme tentokrát v Brně.

Přijďte se dozvědět jaké možnosti Vám dává legislativa, přijďte se dozvědět, jak tento instrument využívají jiné obce a města a začněte plánovací i developerské smlouvy využívat naplno.

Program:

Podtitul: Rizika, možnosti a meze uzavírání smluv developerů s obcemi

 • Smlouvy mezi obcemi a developery při realizaci stavebních záměrů
  • Místo plánovacích a developerských smluv v procesu přípravy územního plánu a umístění záměru do území, vymezení pojmů, subjektů a postupů.
  • Rozdíly mezi plánovacími smlouvami, smlouvami o infrastruktuře a smlouvami s developery a způsoby jejich využití v praxi.

  Mgr. Alžběta Rosinová, advokátní kancelář Frank Bold

 • Smlouvy mezi obcemi a investory – limity z hlediska veřejného práva
  • Otázky zákonnosti a platnosti smluv mezi obcemi a investory z hlediska veřejného práva a zásady zákonnosti pro výkon státní (veřejné) moci podle čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR.
  • Smlouvy směřující ke změnám územních plánů a smlouvy směřující k realizaci záměrů projednávaných v územních řízeních podle stavebního zákona.
 • Jsou developerské smlouvy legální?
  • Potřeby developerů a potřeby obcí při plánování záměrů v území.
  • Rizika, možnosti a meze uzavírání smluv developerů s obcemi. Rizika neplnění smluv.

  Mgr. Jiří Nezhyba, advokátní kancelář Frank Bold

Zástupci měst a obcí s praktickými zkušenostmi v jednání

13:00– 14:00 oběd, závěr semináře

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2019 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: