> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Poradenství > Rady pro bydlení > Obecně o hypotékách

Obecně o hypotékách

Poradenství Hypoteční banky.

Obecně o hypotékách

Klientské dotazyObecně o hypotékách

Mohu po prodeji bytu uhradit celou hypotéku najednou?

Ano, buďto v období změny fixace bez sankce za předčasné splacení anebo mimo období změny fixace se sankcí dle platného sazebníku.

Je možné převzít hypoteční úvěr?

Ano, jestliže nový klient splňuje podmínky banky pro převzetí dluhu. Převzetí dluhu řeší pobočky.

Chci prodat nemovitost, na které má banka zástavní právo, jak to mohu provést?

Pokud chcete pouze prodat nemovitost a i nadále splácet hypotéku, zašlete nám žádost o změnu zajištění úvěru, spolu s aktuálním odhadem ceny nemovitosti provedeným odhadcem ze seznamu odhadců uvedeném na www.hypotecni­banka.cz a dále aktuálním výpisem z katastru nemovitostí k nemovitosti, která bude nově vstupovat do zajištění úvěru.

Chci provést mimořádnou splátku úvěru, co pro to mám udělat?

Podmínkou provedení mimořádné splátky je doručení žádosti o její povolení Hypoteční bance minimálně jeden měsíc před požadovaným datem splátky. V žádosti postačí, kromě uvedení data splátky, uvést výši splátky. Pokud máte zájem o doplacení celého zůstatku úvěru, uveďte místo výše splátky, že budete doplácet celý zůstatek hypotéky a dále číslo Vašeho účtu pro zaslání případného přeplatku.

Budeme podruhé refinancovat. Můžeme si odečíst úroky z daní?

Ministerstvo financí v polovině srpna 2009 kvůli nejednotné aplikaci ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vydalo pokyn, který umožňuje daňové odpočty úroků při vícerém přefinancování hypotečních úvěrů. Klienti hypotečních bank, kteří převedli svou půjčku do jiné banky nebo na jiný typ hypotéky více než jednou, podle předchozího výkladu Ministerstva financí ztráceli nárok na odpočet zaplacených úroků od základu daně z příjmu. Nová praxe je však taková, že poplatník (fyzická osoba) si může i při opakovaném refinancování a při splnění ostatních zákonných podmínek od základu daně z příjmů fyzických osob odečíst zaplacené úroky z úvěru sloužícího k bydlení, a to až do výše 300 000 Kč.

Je možné refinancovat americkou hypotéku účelovým úvěrem?

Není, americkou hypotéku je možné refinancovat zase neúčelovým HU tedy americkou hypotékou.

Dobrý den, rádi bychom refinancovali úvěr u jiné banky a zároveň úvěr ze stavebního spoření. Je to možné spojit dohromady?

Ano, je.

Je možné prodat dům s hypotékou?

Ano, pokud kupující převezme hypoteční úvěr současného klienta. Druhou možností je refinancování ú­věru.

Jak dlouho trvá posouzení žádosti o úvěr?

Od dodání podkladů schvalovateli 3 – 5 pracovních dnů.

Co je potřeba za doklady k vyřízení úvěru?

Záleží na typu produktu apod., sdělí bankéř na pobočce.

Požadujete výhradně smlouvu na dobu určitou?

Rozhodně ne, naopak standardně akceptujeme pracovní smlouvu na dobu neurčitou, dobu určitou akceptujeme pouze za určitých podmínek.

Jakým způsobem se provádí odhad nemovitosti? Platí se rovnou odhadci nebo jako poplatek bance? Můžu mít vlastního odhadce?

To záleží na tom, o jakou nemovitost se jedná. Pokud se bude jednat o bytovou jednotku, která bude v obci nad 10 tis. obyvatel, je možné učinit odhad elektronicky zdarma, odhad nemovitsti technikem banky je za poplatky uvedené v platném sazebníku, tedy poplatek hradíte bance, využití externího odhadce je možné.

Je možné získat úvěr na družstevní byt, který se nebude převádět do osobního vlastnictví?

Ano, je to možné za předpokladu, že úvěr zajistíte jinou vhodnou nemovitostí v osobním vlastnictví. Jedná se o úvěr na družstevní bydlení, který můžete splatit kdykoliv i mimo období změny fixace bez sankce za předčasné splacení.

Je možné ručit něčím jiným než nemovitostí?

Není, musíte ručit nemovitostí na území České republiky.

Jak je možné získat Státní podporu?

Při splnění následujícího:

  1. Žadatel žije v manželství a alespoň jeden z manželů nesmí v roce podání žádosti dovršit 36 let nebo žadatel nežije v manželství, trvale pečuje alespoň o jedno nezletilé dítě a v roce podání žádosti nesmí dovršit 36 let
  2. Žadatel (ani manželka/manžel) nesmí vlastnit byt, bytový dům, rodinný dům. Nesmí být ani nájemcem družstevního bytu. Tuto skutečnost klient na žádosti dokladuje pouze čestným prohlášením, ovšem je jisté, že finanční úřady budou toto prověřovat. V případě nesplnění předepsaných podmínek se půjčka SFRB stane splatnou.
  3. Žadatel (ani manželka/manžel) nesmí být příjemcem půjčky SFRB podle NV č. 97/2002 Sb. Kombinace s jinými státními podporami (např. podle NV č. 249/2002 Sb., apod.) je možná.
  4. Účel investičního záměru žadatele musí být:
  • výstavba bytu, nebo
  • výstavba bytu v rodinném domě (i v případě, že rodinný dům obsahuje více jednotek), nebo
  • změna stavby, kterou vznikne byt z prostorů původně kolaudovaných k jiným účelům, nebo
  • koupě bytu, nebo
  • koupě rodinného domu s jedním bytem, nebo
  • úhrada za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu

5. Půjčku SFRB nelze poskytnout na byt, na který byly poskytnuty prostředky SFRB podle NV č. 97/2002 Sb.

Je možné žádat o Státní podporu, když už úvěr čerpáme?

Není, o Státní podporu je možné žádat jen v době mezi podpisem smlouvy a prvním čerpáním.

Jaký druh splácení je nejvýhodnější?

Takový, který odpovídá klientovým potřebám. Proto nelze odpovědět jednoznačně. Hypoteční banka nabízí klientům kromě anuitního splácení ještě progresivní a degresivní možnost splátek. To, co je pro něj nejvýhodnější odpovídá jeho potřebám.

Mohu získat úvěr, jsem-li v registru?

Tyto případy jsou řešeny individuálně přímo schvalovatelem úvěru, který si na základě údajů uvedených v bankovním registru může pro schválení úvěru vyžádat podrobnosti o záznamu v registru apod.

Mohu získat hypoteční úvěr na nemovitost v zahraničí?

Ano, úvěr je ale nutné zajistit vhodnou nemovitostí na území ČR.

Co je to anuitní splácení?

Pravidelná měsíční splátka úvěru zahrnující jak jistinu tak úrok.

Chceme stavět podsklepenou dřevostavbu. Je možné to financovat hypotékou?

Ano toto je možné.

Je mi 52 let. Mohu získat hypoteční úvěr?

Ano, ale musí zde být splněna podmínka produktivního věku 70-ti let po celou dobu splatnosti hypotečního úvěru, ve Vašem případě by splatnost hypotečního úvěru byla max. 18 let anebo můžete mít hypoteční úvěr s delší splatností, pokud budete mít bonitního mladšího spolužadatele.

Je nutné posílat plat na účet banky, kterou mi určíte?

Není, ovšem klientům, kteří zasílají plat na účet ČSOB či PS, nabízíme slevu na úrokové sazbě.

Poskytujete úvěry i občanům Slovenské republiky?

Ano.

Je možné financovat úvěrem rekonstrukci?

Ano, i samotná rekonstrukce může být účelem hypotečního úvěru.

Je možné získat úvěr bez dokládání příjmů?

Ano, Hypoteční banka nabízí produkt hypotéka bez doložení příjmů.

Je možné získat úvěr na nemovitost, která leží mimo území EU?

Ano, úvěr je nutné zajistit vhodnou nemovitostí na území ČR.

Je možné získat hypotéku na stavbu rekreačního objektu? Čím budeme ručit? Na pozemku nemůže být stavba k trvalému bydlení.

Ano, max. do 85% zástavní hodnoty nemovitosti, jakoukoli vhodnou nemovitostí nebo přímo objektem úvěru s postupným čerpáním.

Mohu doložit pro získání úvěru na nemovitost v ČR příjmy z Anglie?

Ano, buďto přímo na formuláři Hypoteční banky- potvrzení o příjmu v AJ anebo vlastní dokumenty úředně přeložené.

K čemu slouží bonita a jak ji mohu získat?

Bonita slouží k posouzení souhrnné ekonomické situace žadatelů. Lze ji získat návštěvou kterékoli pobočky Hypoteční banky či na webu: www.hypotecni­banka.cz

Jsem podnikatel, ale příjmy z podnikání mám až za poslední tři měsíce. Předtím jsem byl zaměstnancem. Jak mohu doložit své příjmy?

Klient s příjmem ze samostatné činnosti – podnikatel, musí v uplynulém zdaňovacím období podnikat minimálně 6 měsíců. Pokud podnikáte dobu kratší než 6 měsíců, může být vodítkem pro posouzení trvalosti a stability dřívější zaměstnání ve stejném oboru, který je předmětem podnikání

Jsem podnikatel a uplatňuji daňový paušál. Bude se při žádosti o úvěr přihlížet k tomuto nebo mohu doložit skutečný příjem? Skutečný příjem je totiž o 50% vyšší.

Banka vychází ze základu daně – daň / 12.

Jsem podnikatel a rád bych získal hypoteční úvěr. Za jaké období musím doložit své příjmy?

Za poslední dvě zdaňovací období. Klient s příjmem ze samostatné činnosti – podnikatel musí v uplynulém zdaňovacím období podnikat minimálně 6 měsíců.

Jsem podnikatel, ale příjmy mohu doložit jen za půl roku? Je takto možné získat úvěr nebo musím doložit ještě něco dalšího?

Podnikatel musí v uplynulém zdaňovacím období podnikat minimálně 6 měsíců. Pokud klient podniká dobu kratší než 6 měsíců, může být vodítkem pro posouzení trvalosti a stability dřívější zaměstnání ve stejném oboru, který je předmětem podnikání.

Jak dlouho trvá posouzení žádosti o úvěr?

Od dodání podkladů schvalovateli 3 – 5 pracovních dnů.

Co je potřeba za doklady k vyřízení úvěru?

Záleží na typu produktu apod., sdělí bankéř na pobočce.

Požadujete výhradně smlouvu na dobu určitou?

Rozhodně ne, naopak standardně akceptujeme pracovní smlouvu na dobu neurčitou, dobu určitou akceptujeme pouze za určitých podmínek.

Jakým způsobem se provádí odhad nemovitosti? Platí se rovnou odhadci nebo jako poplatek bance? Můžu mít vlastního odhadce?

To záleží na tom, o jakou nemovitost se jedná. Pokud se bude jednat o bytovou jednotku, která bude v obci nad 10 tis.obyvatel, je možné učinit odhad elektronicky zdarma, odhad nemovitsti technikem banky je za poplatky uvedené v platném sazebníku, tedy poplatek hradíte bance, využití externího odhadce je možné.

Je možné žádat o Státní podporu, když už úvěr čerpáme?

Není, o Státní podporu je možné žádat jen v době mezi podpisem smlouvy a prvním čerpáním.

Kde najdu doklady potřebné pro vyřízení úvěru?

Dokumenty najdete v sekci Dokumenty ke stažení.

Kde najdu dokumenty pro vyřízení úvěru v angličtině?

Na webu Hypoteční banky v jeho anglické části – „www.hypotecni­banka.eu .{target:_blan­k}:“http://www­.hypotecniban­ka.eu/

Klientské dotazy

Chci provést mimořádnou splátku úvěru, co pro to mám udělat?

Podmínkou provedení mimořádné splátky je doručení žádosti o její povolení Hypoteční bance minimálně jeden měsíc před požadovaným datem splátky. V žádosti postačí, kromě uvedení data splátky, uvést výši splátky. Pokud máte zájem o doplacení celého zůstatku úvěru, uveďte místo výše splátky, že budete doplácet celý zůstatek hypotéky a dále číslo Vašeho účtu pro zaslání případného přeplatku.

Mám splátku úvěru k 15. dni v měsíci a na toto datum mám nastavený trvalý příkaz k úhradě, každý měsíc se však na mém výpise objevuje sankční úrok z prodlení, jak je to možné?

Pokud máte sjednanou splátku úvěru k patnáctému dni v měsíci, znamená to, že k tomuto dni již musí být prostředky v Hypoteční bance. Při zadávání trvalého příkazu k úhradě je třeba počítat s lhůtami mezibankovního platebního styku a dále s případnými víkendy, a proto doporučujeme nastavit splatnost trvalého příkazu na 10. den v měsíci.

Jak mohu změnit korespondenční adresu?

Změnu korespondenční adresy můžete provést po ověření Vaší totožnosti dle klientského čísla a PINu (osobního identifikačního kódu pro komunikaci s callcentrem) telefonicky na naší informační lince +420 224 116 409. Další možností je zaslat nám informaci o změně korespondenční adresy prostřednictvím e-mailu odeslaného z e-mailové schránky, kterou jste nám již dříve nahlásili jako jeden z Vašich kontaktů. Změnu můžete samozřejmě provést i prostřednictvím písemného oznámení zaslaného na naši adresu s Vaším podpisem dle podpisového vzoru. V e-mailové i písemné komunikaci uvádějte vždy Vaše klientské číslo.

Jak mohu změnit adresu trvalého bydliště?

Změnu adresy trvalého bydliště můžete provést prostřednictvím písemného oznámení zaslaného na naši adresu s Vaším podpisem dle podpisového vzoru. V písemné komunikaci uvádějte vždy Vaše klientské číslo.

Vdala jsem se a chci nahlásit změnu příjmení.

Změnu příjmení lze realizovat při osobní návštěvě Vaší pobočky Hypoteční banky, kde naši pracovníci ověří dle oddacího listu nebo občanského průkazu nové příjmení a podepíší s Vámi nové podpisové vzory.

Mohu po prodeji bytu uhradit celou hypotéku najednou?

Ano, buďto v období změny fixace bez sankce za předčasné splacení anebo mimo období změny fixace se sankcí dle platného sazebníku.

Je možné převzít hypoteční úvěr?

Ano, jestliže nový klient splňuje podmínky banky pro převzetí dluhu. Převzetí dluhu řeší pobočky.

Je možné refinancovat americkou hypotéku účelovým úvěrem?

Není, americkou hypotéku je možné refinancovat zase neúčelovým HU tedy americkou hypotékou.

Budeme podruhé refinancovat. Můžeme si odečíst úroky z daní?

Ministerstvo financí v polovině srpna 2009 kvůli nejednotné aplikaci ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vydalo pokyn, který umožňuje daňové odpočty úroků při vícerém přefinancování hypotečních úvěrů. Klienti hypotečních bank, kteří převedli svou půjčku do jiné banky nebo na jiný typ hypotéky více než jednou, podle předchozího výkladu Ministerstva financí ztráceli nárok na odpočet zaplacených úroků od základu daně z příjmu. Nová praxe je však taková, že poplatník (fyzická osoba) si může i při opakovaném refinancování a při splnění ostatních zákonných podmínek od základu daně z příjmů fyzických osob odečíst zaplacené úroky z úvěru sloužícího k bydlení, a to až do výše 300 000 Kč.

Rádi bychom refinancovali úvěr u jiné banky a zároveň úvěr ze stavebního spoření. Je to možné spojit dohromady?

Ano, je.

Je možné prodat dům s hypotékou?

Ano, pokud kupující převezme hypoteční úvěr současného klienta. Druhou možností je refinancování ú­věru.

Jakým způsobem získám potvrzení o zaplacených úrocích?

Potvrzení o zaplacených úrocích banka odesílá na korespondenční adresu klienta vždy počátkem ledna.

Mám již u Hypoteční banky úvěr na dům, který byl nižší než zástavní hodnota nemovitosti. Mohu nyní zažádat o nový úvěr nebo navýšení a ručit zbývající hodnotou?

Ano, je to možné, zbylou zástavní hodnotu nemovitosti vzhledem k dalšímu požadovanému hypotečnímu úvěru můžete zjistit na pobočce Hypoteční banky.

Je možné prodloužit si splatnost úvěru?

Ano. Splatnost úvěru lze prodloužit jak k termínu změny úrokové sazby, tak i mimo tento termín. Ve druhém případě se však jedná o restrukturalizaci úvěru, která má dopad do klasifikace klienta. Provedení změny podléhá schválení příslušného pracovníka banky.

Dostal jsem se do finanční krize. Je možné nějakým způsobem posunout splátky, pozastavit či snížit na určité období?

Banka při splnění určitých podmínek (doložení písemné žádosti klienta s uvedením důvodu požadované změny, řádném splácení úvěru nejméně po dobu 6 měsíců od zahájení splácení jistiny a za podmínky, že úvěr nebyl za posledních 24 měsíců restrukturalizován) umožní klientovi odklad splátek jistiny – max. na 6 měsíců- nebo prodloužení splatnosti úvěru, příp. jejich kombinaci. Těmito důvody může být náhlá nemoc, snížení pracovní schopnosti, ztráta zaměstnání, úmrtí nebo překlenutí doby, než začne pojišťovna poskytovat pojistné plnění z pojistné události v rámci pojištění úvěru, apod. Za tuto změnu si banka účtuje poplatek ve výši dle platného sazebníku.

Chci splatit hypotéku dříve. Zaplatím něco navíc a bude automaticky vymazána zástava na nemovitosti?

Zda bude bankou účtována smluvní pokuta za předčasnou splátku hypotečního úvěru, záleží na produktu i na tom, zda bude úvěr splacen k termínu změny úrokové sazby nebo mimo tento termín. Pokud klient uhradí všechny pohledávky vůči bance, vydá banka potvrzení o zániku zástavního práva k nemovitosti. Tento dokument zašle na příslušný katastrální úřad i klientovi na jeho korespondenční adresu.

Jakým způsobem získám výpis z účtu v rámci hypotečního úvěru?

Výpis z účtu je klientovi zasílán dle dispozic klienta buď na koresp. adresu nebo e-mailem.

Je možné žádat o Státní podporu, když už úvěr čerpáme?

Není, o Státní podporu je možné žádat jen v době mezi podpisem smlouvy a prvním čerpáním.

Chci prodat nemovitost, na které má banka zástavní právo, jak to mohu provést?

Pokud chcete pouze prodat nemovitost a i nadále splácet hypotéku, zašlete nám žádost o změnu zajištění úvěru, spolu s aktuálním odhadem ceny nemovitosti provedeným odhadcem ze seznamu odhadců uvedeném na www.hypotecni­banka.cz a dále aktuálním výpisem z katastru nemovitostí k nemovitosti, která bude nově vstupovat do zajištění úvěru.

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: