> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Aktuality > Nadace hledá park, podpoří jeho jedinečnou proměnu

Nadace hledá park, podpoří jeho jedinečnou proměnu

Nadace PROMĚNY vyhlašuje Grantovou výzvu 2010.

O výjimečný grant na výstavbu či rekonstrukci veřejného parku mohou žádat města a obce o velikosti od 8 tisíc obyvatel z celé České republiky. Poprvé nadace oslovuje také větší města, městské obvody a městské části s vlastními orgány samosprávy. Uzávěrka žádostí je 31. května 2010, výběr vítězného projektu se předpokládá do konce roku.

Nadace PROMĚNY již potřetí od svého založení vyhlašuje grantovou výzvu v rámci programu PARKY. Města a obce v něm mohou usilovat o získání neobvyklé podpory pro své aktivity v oblasti oživování veřejných prostranství. Nadace poskytne vítězi grantového řízení příspěvek ve výši až 25 milionů Kč, který může pokrýt větší část nákladů na originální proměnu veřejného městského parku. Kromě toho také nabízí dlouhodobou spolupráci na realizaci vybraného projektu.

„Součástí projektu realizovaného v úzké spolupráci nadace a vybraného města jsou např. architektonická soutěž na návrh nového parku, zpracování všech stupňů projektové dokumentace, samotná stavba, kromě toho také průběžné odborné konzultace nebo nejrůznější aktivity se zapojením místní veřejnosti," přibližuje princip podpory ředitelka nadace Gabriela Navrátilová a doplňuje: „Podpora veřejným městským prostranstvím v takové šíři, jakou nabízí nadace PROMĚNY, je v České republice zatím ojedinělá. Její výjimečnost spočívá v komplexním pojetí. Zachování kontinuity od zpracování prvního ideového záměru projektu po otevření nového parku, nezanedbatelný finanční příspěvek na pokrytí větší části souvisejících nákladů a garance kvality výsledného řešení městského prostoru – věříme, že to vše je pro obce nedocenitelná pomoc."

Města předkládají společně se žádostí o nadační příspěvek projektový záměr na oživení svého zájmového území. Nadace hodnotí kromě potenciálu samotného prostoru také možný přínos plánované proměny pro život obce, řešení návazností projektu, jeho veřejnou podporu nebo nosnou myšlenku, která je součástí žadatelem předkládaného záměru. V prvním kole se projekty posuzují na základě předložené dokumentace. Užší výběr spojený s monitoringem vybraných lokalit, za účasti zástupců nadace a přizvaných odborníků, provází osobní prezentace zpracovatelů žádostí. Vítěz grantového řízení může díky nadačnímu příspěvku získat prostředky na pokrytí větší části nákladů projektu, zbývající část hradí z vlastních zdrojů.

Realizace projektu s podporou nadace PROMĚNY trvá obvykle tři roky od vítězství obce v grantovém řízení po otevření nového parku veřejnosti. Dokončení proměny parku, který v závěru tohoto roku vzejde z aktuální grantové výzvy, tak lze očekávat na konci roku 2013. Ve třech letech následujících po roce, ve kterém projekt skončí, může město u nadace žádat o další příspěvek, který je určený na údržbu obnoveného veřejného prostoru.

Prvním krokem, který čeká na úspěšného žadatele hned po uzavření grantového řízení, je architektonická soutěž Cena nadace PROMĚNY na návrh nového parku. Soutěž, která je součástí nadační podpory od roku 2009, se koná za účasti renomovaných architektonických ateliérů, jež se zaměřují na zahradní a krajinnou tvorbu, urbanismus a veřejná prostranství. Příprava soutěže i prostředky na vyplacení cen v soutěži jsou rovněž součástí podpory, kterou nadace obcím nabízí.

Nadace PROMĚNY klade v projektech velký důraz také na zapojení veřejnosti. Zajištěním pravidelné informovanosti, získáváním ohlasů lidí na veřejných projednáních nebo prostřednictvím nejrůznějších tematických akcí a malých projektů navázaných na řešený park nadace oslovuje jeho budoucí uživatele. Tyto podpůrné aktivity zaštítěné nadačním programem NÁŠ PARK – MŮJ SVĚT mají za cíl co nejpřirozenější začlenění proměňovaného prostoru do života dané komunity.

V rámci grantového programu PARKY rozdělila nadace PROMĚNY od roku 2006 bezmála 37 milionů Kč na rozvoj veřejné městské zeleně. Vloni dokončený pilotní projekt Šenovské parky bude v letošním roce následovat otevření zrekonstruovaného parku Alejka v Broumově. Aktuálně probíhá druhý ročník architektonické soutěže Cena nadace PROMĚNY 2010, jejímž předmětem je návrh revitalizace lesoparku na říčním ostrově Santos v Sušici. Tento projekt zvítězil v minulé grantové výzvě nadace PROMĚNY. Podrobnosti ke Grantové výzvě 2010 včetně žádosti o nadační příspěvek a podmínek pro její podání jsou volně dostupné na adrese www.nadace-promeny.cz.

Kontakt nadace:
Petra Hrubošová
E-mail:
hrubosova@nadace-promeny.cz

Jolana Říhová
E-maila:
rihova@nadace-promeny.cz
Mobil:
+420 775 654 314

Harmonogram grantového řízení:
1. března 2010 – výzva k podání žádostí o nadační příspěvek
31. května 2010 – uzávěrka podání žádostí o nadační příspěvek
červen až srpen 2010 – hodnocení žádostí a projektových záměrů
srpen až říjen 2010 – monitoring ve vybraných lokalitách
listopad 2010 – rozhodnutí správní rady nadace o vítězi grantové výzvy
prosinec 2010 – oznámení výsledků všem žadatelům

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: