> Úvodní stránka > CPM Marketplace > Analýzy, trendy, statistiky > Bytová výstavba v roce 2008

Bytová výstavba v roce 2008

V roce 2008 byla zahájena výstavba 43 531 bytů, tj. o 0,6 % méně než v roce 2007.

Dokončeno bylo 38 380 bytů, tj. o 7,8 % méně než za 1. – 4. čtvrtletí roku 2007. Rozestavěno zůstalo 176 123 bytů, tj. o 3,0 % meziročně více.

Zahájené byty

V roce 2008 byla zahájena výstavba 43 531 bytů, což ve srovnání s rokem 2007 představuje pokles o 0,6 % (-265 bytů). Nárůst byl zaznamenán u bytů v rodinných domech o 9,2 % (+1 928 bytů) a u bytů v domech s pečovatelskou službou a domovech-penzionech o 15,4 % (+84 bytů). Ve všech ostatních kategoriích byl počet bytů zahájených v roce 2008 nižší než v roce 2007. Nejvýraznější byl pokles u bytů ve stavebně upravených nebytových prostorách o 24,2 % (-166 bytů). Z územního hlediska bylo nejvíce bytů zahájeno ve Středočeském kraji (9 516 bytů), dále pak v Praze (6 810 bytů) a Jihomoravském kraji (4 196 bytů). Naopak nejméně v kraji Karlovarském (769 bytů) a shodně v Libereckém kraji a kraji Vysočina (1 591 bytů).

Dokončené byty

Celkový počet 38 380 bytů dokončených v roce 2008 je ve srovnání s rokem 2007 o 7,8 % nižší (-3 269 bytů). Největší pokles byl u bytů v bytových domech o 31,2 % (-5 674 bytů) a v domech s pečovatelskou službou a domovech-penzionech o 34,9 % (-185 bytů). Naopak nárůst byl zaznamenán pouze ve dvou kategoriích, a to u bytů v rodinných domech o 15,4 % (+2 623 bytů) a u bytů vzniklých stavebními úpravami nebytových prostor o 3,5 % (+57 bytů). Nejvíce dokončených bytů bylo ve Středočeském kraji (8 041 bytů), za ním následuje hlavní město Praha (6 328 bytů) a Jihomoravský kraj (4 553 bytů). Na opačném konci pomyslného žebříčku byly kraje Karlovarský (628 bytů) a Ústecký (993 bytů).

Rozestavěné byty

K 31.12.2008 zůs­talo rozestavěno 176 123 bytů, což ve srovnání s koncem roku 2007 představuje nárůst o 3,0 % (+5 151 bytů). Počet rozestavěných bytů vzrostl ve všech kategoriích s výjimkou bytů v přístavbách, nástavbách a vestavbách k bytovým domům a bytů vznikajících stavebními úpravami nebytových prostor. Nejvíce vzrostl počet rozestavěných bytů v nebytových stavbách o 14,3 % (+1 145 bytů). Co se týče územního hlediska, nejvíce rozestavěných bytů ke konci roku 2008 bylo ve Středočeském kraji (34 020 bytů), nejméně pak v Karlovarském kraji (4 167 bytů). Modernizace bytů (na základě stavebního oznámení nebo povolení) V roce 2008 byla dokončena modernizace 21 187 bytů, což ve srovnání s rokem 2007 představuje vzestup o 12,9 % (+2 429 bytů).

Přehled základních údajů o bytové výstavbě v roce 2008

Český statistický úřad

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2020 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: