> Úvodní stránka > CPM Marketplace > Analýzy, trendy, statistiky > Industrial Research Forum

Industrial Research Forum

Industrial Research Forum bylo založeno společnostmi CB Richard Ellis, DTZ, Jones Lang LaSalle a King Sturge s cílem poskytovat co možná nejúplnější, nejpřesnější a nejtransparentnější data o vývoji českého trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi.

Členové Industrial Research Fora sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že založení Industrial Research Fora přispěje ke zlepšení transparentnos­ti trhu.

Industrial Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi v České republice v 1. čtvrtletí 2011.

Nabídka skladů v ČR

V České republice v současnosti registrujeme 3,62 milionu m2 moderních skladových a výrobních ploch třídy A. V prvním čtvrtletí bylo dokončeno cca 18 500 m2. Ve výstavbě se nachází v současnosti více jak 203 600 m2.

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací v 1. čtvrtletí 2011 poklesla o 44 % oproti minulému čtvrtletí a dosáhla 146 800 m2, meziročně zaznamenala hrubá realizovaná poptávka propad o 19 %. Ve stejném období jsme zaznamenali čistou realizovanou poptávku bez renegociací ve výši 106 400 m2 (mezičtvrtletní pokles o 56 % a meziroční pokles o 17 %).

Neobsazenost

Na konci 1. čtvrtletí 2011 bylo napříč celou Českou republikou 322 500 m2 neobsazených skladových ploch. Míra neobsazenosti poklesla již páté po sobě jdoucí čtvrtletí, a to na méně než 9 % z 10,4 % ve 4. čtvrtletí 2010.

Pro další informace kontaktujte členy Industrial Research Forum:

CB Richard Ellis:
Marcela Veselá
+420 224 814 060

DTZ:
Markéta Valtrová
+420 226 209 100

Jones Lang LaSalle
Nika Frouzová
+420 227 043 213

King Sturge:
Markéta Miková
+420 234 703 333

Definice:

Celková výměra a nová nabídka: Moderní skladové a výrobní prostory třídy A stavěné a vlastněné developerem nebo investorem za účelem pronájmu třetím stranám. Nezahrnuje nemovitosti vlastněné koncovým uživatelem. Nová nabídka zahrnuje výše zmíněné prostory dokončené v daném období.
Realizovaná poptávka: Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou v daném časovém období. Za pronajatý prostor považujeme takový, pro který je podepsána nájemní smlouva nebo smlouva o budoucí nájemní smlouvě. Celková realizovaná poptávka obsahuje renegociace. Čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje a zahrnuje pouze nové nájemní transakce a expanze ploch stávajících nájemců.
Míra neobsazenosti:Po­díl fyzicky volných prostor v dokončených budovách z celkové výměry.

Obrázek

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2022 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: