> Úvodní stránka > CPM Marketplace > Analýzy, trendy, statistiky > České stavebnictví se vlivem krize prokazatelně mění

České stavebnictví se vlivem krize prokazatelně mění

Ředitelé stavebních společností potvrzují své predikce poklesu českého stavebnictví v roce 2011. Navíc dochází ke zhoršení prognóz vývoje na příští rok, kdy se očekává pokračování poklesu.

Hlavním důvodem je stále nízká poptávka financovaná jak z veřejných, tak i privátních zdrojů. Krize měla už ale i pozitivní dopady, a to zejména na zlepšení transparentnosti výběrových řízení, která jsou hodnocena nejlépe za posledních pět let. V současnosti je ředitelé stavebních společností označují za nejefektivnější zdroj zakázek. Tyto a další závěry přináší nejnovější Kvalitativní studie českého stavebnictví 2011, kterou již pátým rokem společně připravily společnosti CEEC Research, KPMG Česká republika a Ipsos Tambor.

Ředitelé stavebních společností predikují, že v roce 2011 by české stavebnictví mělo poklesnout o 5,6 procenta. Jedná se tedy o stabilizovanou, téměř shodnou prognózu jako v lednu (5,5 procenta). Negativní výhled prezentují především velké stavební společnosti, z pohledu stavebního zaměření se jedná zejména o inženýrské stavitelství, kde nové zakázky chybí nejvíce. S tím souhlasí i ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek: „Podle očekávání Ministerstva průmyslu a obchodu se české stavebnictví v roce 2011 bude muset s největší pravděpodobností připravit na další pokles. Nejméně optimistický vývoj předpokládáme zejména u velkých stavebních firem, u nichž by ke stabilizaci výsledků mohlo začít docházet až v roce 2012. S komplikovaným obdobím se musejí vypořádávat stavební firmy v naprosté většině států Evropské unie. Podle předběžných údajů poklesla stavební produkce v EU jako celku v roce 2010 o 4,14 %, v eurozóně pak o 7,37 %.“ Tuto vizi potvrzuje i generální ředitel Metrostavu Pavel Pilát: „V letošním roce pokračuje dokončování infrastrukturních projektů, zahájených v minulých letech. Privátní poptávka přichází jen s drobnými projekty, soutěže o veřejné zakázky se téměř nevypisují. Tudíž se vyčerpávají zásobníky práce.“

Společnosti si již dříve uvědomovaly naléhavost situace a začaly s redukcí svých kapacit. Aktuální vytížení stavebních společností je na úrovni 79 procent, což je zlepšení ve srovnání s výsledky jak před třemi, tak i před dvanácti měsíci, nicméně v některých případech i za cenu toho, že některé zakázky se realizují se ztrátou. Tento trend potvrzuje Pavel Kliment, Partner společnosti KPMG Česká republika: „Stavební firmy dokázaly optimalizovat své kapacity na sníženou poptávku. Problémem není vytížení stávajících kapacit, ale cena, za kterou společnosti své zakázky realizují. Zvýšená konkurence ve výběrových řízeních vede k situaci, kdy řada stavebních firem akceptuje zakázky se zápornou marží.” Tato slova jsou v souladu i s dalšími výsledky výzkumu, jak uvádí Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research: „Celkově 42 procent ředitelů stavebních společností uvádí, že jsou v současných podmínkách ochotni přijmout zakázku s nulovou nebo dokonce zápornou marží. V inženýrském stavitelství se jedná téměř o každou druhou firmu (53 procent).“

S tím, že situace je náročná především v inženýrském stavitelství, souhlasí i Petr Čížek, jednatel společnosti Swietelsky stavební a předseda Sdružení pro výstavbu silnic: „Situace je náročná především v inženýrském stavitelství. Silniční a inženýrské stavitelství trpí nedostatkem veřejných zakázek. Investoři se jen zvolna odhodlávají vypisovat výběrová řízení, což je paradoxní zejména v současném období, kdy je silniční síť po zimním provozu v tragickém technickém stavu.“ Zmiňovaná nedostatečná poptávka je pro stavební společnosti i nadále klíčovým problémem. Za poslední tři roky došlo k nárůstu z 13 až na 98 procent společností, které tento faktor uvádějí jako limitující pro svůj růst.

To se samozřejmě promítlo i do rozložení sil na trhu, jak potvrzuje Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema: „Úplně zmizela segmentace trhu z pohledu velikosti stavebních firem. Dříve se velké stavební firmy zajímaly především o infrastrukturní veřejné zakázky v řádu stovek milionů korun. Dnes se tyto firmy účastní výběrových řízení na zakázky v řádu jednotek nebo desítek milionů korun, bez ohledu na to, že mají organizační strukturu nastavenou na jiný typ zakázek. To následně spouští cenovou válku.“ Vliv nedostatečné poptávky na dále se zostřující konkurenci potvrzují i zástupci dalších firem. Až 60 procent z nich uvádí, že porušili své interní předpisy (risk management) proto, aby zakázku získali.

Propad v oblasti nových zakázek měl ale také podstatný vliv na způsoby, kterými společnosti své zakázky získávají. Jako nejlepší zdroj svých zakázek nyní hodnotí stavební společnosti výběrová řízení (poprvé od začátku našich výzkumů) oproti dříve preferovaným osobním kontaktům. Zároveň se výrazně zlepšilo hodnocení transparentnosti výběrových řízení. Pozitivně jsou hodnocena především výběrová řízení financovaná ze soukromých zdrojů. Devět z deseti ředitelů potvrzuje, že je možné získat takovouto stavební zakázku bez úplatku. Avšak řízení financovaná z veřejných zdrojů jsou společnostmi hodnocena méně optimisticky. O možnosti získat veřejnou stavební zakázku bez poskytnutí úplatku je přesvědčeno pouze šest z deseti ředitelů. Za úplatek považuje mírně nadpoloviční většina ředitelů i částky/dárky do hodnoty 10 tisíc korun. Naopak částka do 1 milionu korun není považována za úplatek pouze dvěma procenty stavebních společností. „Věřím, že v dalších výzkumech bude docházet k postupnému narovnání tohoto ukazatele u veřejných zakázek. Není to problém jenom stavebnictví, ale celé společnosti, která se zatím stále – bohužel – potýká s řešením korupce na nejrůznějších rovinách.“, dodává k výsledkům výzkumu Tomáš Macků, Research &Commnucation Director Ipsos Tambor. S ním souhlasila i většina zástupců stavebního trhu, kteří se sešli u kulatého stolu o korupci a (ne)transparen­tnosti v zakázkách českého stavebnictví, který dnes uspořádaly společnosti CEEC Research a KPMG. Nejdiskutovanějším bodem diskuze se stala připravovaná novela zákona o veřejných zakázkách. "Tato novela jistě nevyřeší všechny problémy, se kterými se i stavebnictví v této oblasti potýká, na druhou stranu ale v konkrétních bodech může výrazně napomoci ke zlepšení. Mám na mysli např. transparentnost a zveřejňování informací o veřejných zakázkách,“ říká o novele Jan Sixta z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jan Leščinský, ředitel právního odboru Skanska CZ ale poukazuje na to, že podle něj jsou opatření proti korupci nastaveny správně už teď, nedostatky se ale projevují zejména v jejich praktickém dodržování.

Více informací přináší Kvalitativní studie českého stavebnictví 2011, která je k bezplatnému stažení na www.studieSta­vebnictvi.cz

Kvalitativní studie českého stavebnictví 2011 je v plné verzi k dispozici ke stažení zdarma na internetových prezentacích společnosti CEEC Research www.studieSta­vebnictvi.cz, kde lze také získat více informací, případně nás můžete kontaktovat na: kontakt@ceec.Eu.

Kontakty pro média:
Jitka Němečková
CEEC Research
PR and Communication
E-mail:nemeckova­@ceec.eu
Tel.: +420 731 193 191

Kvalitativní studie českého stavebnictví 2011 je založena na strukturovaných telefonických rozhovorech s vybraným vzorkem 100 stavebních společností. Rozhovory proběhly dubnu 2011. Kromě standardní analýzy nabízí tento výzkum rovněž detailní informace o postojích hlavních segmentů českého stavebnictví podle dvojrozměrné segmentace vzorku, (tj. jak z hlediska velikosti stavebních společností, tak i stavebního zaměření účastníků). Segmenty jsou rozděleny na velké a střední/malé společnosti. Z druhého pohledu pak na segmenty zabývající se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím.

CEEC Research (Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy) je největším výzkumem stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Byl založen v roce 2005 a od té doby bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny naše studie a analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých stavebních společností.

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje Setkání lídrů stavebních společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních společností, prezidenti svazů, cechů a komor z oblasti stavebnictví a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu vybraných zemí.

KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství. V jejích členských společnostech pracuje více než 137 000 pracovníků ve 144 zemích. Nezávislé členské společnosti sítě KPMG jsou přidružené ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Každá členská společnost celosvětové sítě KPMG je právně samostatná a oddělená jednotka a tak se označuje.

Společnost KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, kdy byla v Praze otevřena první kancelář. V současné době má 780 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Liberci a Ostravě. KPMG Česká republika poskytuje služby v oblasti auditu, daní a poradenství. Z 638 odborných pracovníků je 29 partnerů, 28 statutárních auditorů, 99 certifikovaných účetních a 70 daňových poradců. V KPMG Česká republika působí celkem 20 kvalifikovaných zahraničních odborníků.

Soubory ke stažení:

Název souboru Typ Velikost
Kvalitativní studie českého stavebnictví 2011 Dokument PDF 1,252 kB

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2022 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: