> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Poradenství > Sousedé a nový občanský zákoník – I/ Sousedské vztahy

Sousedé a nový občanský zákoník – I/ Sousedské vztahy

Jeden z nejzásadnějších právních předpisů České republiky, který definuje základní práva a povinnosti každého člověka ve vztahu k ostatním, občanský zákoník, prochází změnou.

Jedná se přitom o změnu poměrně zásadní – přestože byl předpis přijatý původně v roce 1964 několikrát novelizován, dílčí úpravy nikdy nebyly schopny postihnout potřeby, které se objevily zejména po roce 1989.

Bude-li nový civilní kodex definitivně přijat, čeká Čechy, Moravany a Slezany spousta změn. Pokusíme se vám přiblížit některé z nich, které se týkají sousedských vztahů. A o tom, že bývají vztahy mezi sousedy velmi často pošramocené, ať už je důvodem cokoli, svědčí výsledky průzkumu, který uspořádal server Sousedé.cz: téměř polovina lidí buď nemá svého souseda v lásce, nebo je ráda, když se s ním nepotkává.

Pan Rohlínek jezdí pravidelně každý týden na chalupu v Posázaví, kterou v osmdesátých letech postavili jeho rodiče. Spokojený je tam on i zbytek rodiny – v klidu si tam odpočinou od velkoměstského ruchu. Nerudný soused, vlastník sousedního pozemku, mu však v posledních dnech dojem z pobytů u Sázavy kazí. Větve jeho staré jabloně přerůstají přes plot až k Rohlínkovým. To by takový problém nebyl, smůla je, že kousek od plotu mají Rohlínkovi vybudované posezení s grilem, který pan Rohlínek vlastnoručně vystavěl. Soused ale přerůstající větve prořezat nechce. Co bude moci pan Rohlínek udělat, pokud zákonodárci přijmou nový občanský zákoník? V současném zákoníku není zakotveno, jak se zachovat, když větve jabloně přesahují přes plot nad sousední pozemek. Správný hospodář se o svůj majetek řádně stará, pokud však pohodlný nebo zaneprázdněný majitel staré jabloně otálí s jeho prořezáním a některé části zasahují k sousedovi nebo mu kořeny ničí plot, poté, co je vlastník stromu neodstraní ani po výzvě, bude je moci ořezat soused a větve si i ponechat. Bude tak ovšem moci učinit pouze tehdy, když mu budou větve překážet.

Ovoce daleko od stromu
Současná norma neřeší ani to, jak naložit s jablky, která rostou na přesahujících větvích. Vyvozuje se tedy, že jablko patří majiteli stromu. To sice bude podle nového občanského zákoníku platit i nadále, situace se však mění v momentě, jakmile jablko spadne na sousedův pozemek. Pak bude patřit sousedovi, aniž by ho musel majiteli vrátit nebo ho vyzvat, aby si ho vyzvedl.

Zvíře u souseda
Nový občanský se dotýká také problematiky chovných zvířat. Spousta chovatelů domácích mazlíčků i užitkových zvířat ví, že je někdy obtížné zabránit němým tvářím v tom, aby čas od času nenavštívily sousedy. Nový předpis tuto možnost, které nejde zkrátka jednoduše zabránit, připouští a zavádí pojem „míra přiměřená poměrům“, na kterou by měli sousedé při řešení podobných nepříjemností brát zřetel. Majitel si pro zatoulané zvíře bude moci na sousedův pozemek dojít, čímž vlastně částečně omezí práva svého souseda. A pokud záletná ovce způsobí na sousedově pozemku (a to bez ohledu na zavinění chovatele) škodu, musí ji chovatel pochopitelně uhradit. Zmíněný institut škody a její náhrady doznává v novém kodexu rovněž změn. Zatímco stávající zákoník dává přednost uhrazení škody v penězích, jeho nová podoba zakotvuje jako standardní řešení uvedení poškozené věci do původního stavu, pokud peněžitou náhradu nenavrhne poškozený nebo není uvedení do předešlého stavu možné.

Uletěly vám včely?
Pro „své“ zvíře si ale nebude moci na vedlejší pozemek dojít chovatel včel, pokud půjde o včelu jednu. Zbloudilý symbol pilnosti se v okamžiku přeletu na cizí pozemek považuje za věc, která není ničí, takže soused bude mít právo ji zabít bez povinnosti náhrady škody. Pokud ale chovateli uletí včely, tedy celý roj, právo vstoupit na cizí pozemek má, včelstvo stále zůstává jeho majetkem. Ovšem bude-li chovatelem i soused a včely se usadí u něho, pak má bývalý majitel smůlu – včely se stanou majetkem navštíveného souseda.

Sousedské vztahy
Zákonodárci, ale nejen oni, si během téměř půlstoletí existence starého (a dosud platného, i když mnohokrát doplněného) základního předpisu občanského práva uvědomili zkušenosti mnoha lidí – že se mezi sousedy často vyskytne takový člověk, se kterým je těžké domluvit se po dobrém, na základě rozumných argumentů a v mezích běžné slušnosti. Proto se pokoušejí některým těžkostem, které sousedské vztahy přinášejí, v novém občanském zákoníku vyhnout. Bude-li nový občanský zákoník přijat v podobě, v jaké je nyní projednáván, bude v této problematice o trochu jasněji.

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2019 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: