> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Poradenství > Právní poradna > Je možné získat prostředky z hypotečního úvěru k financování koupě podílu v bytovém družstvu?

Je možné získat prostředky z hypotečního úvěru k financování koupě podílu v bytovém družstvu?

Úhrada za převod členských práv a povinností (členského podílu), ke kterým náleží i právo na uzavření nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví družstva, patří mezi účely, na které je možné poskytnout hypoteční úvěr.

Je však nutné, aby splacení úvěru bylo zajištěno zástavním právem k nemovitosti (to je pojmovým znakem hypotečního úvěru). Vzhledem k tomu, že nabyvatel (kupující) nezískává žádnou nemovitost do svého vlastnictví (získává „pouze“ členský podíl a ten není možné pro účel hypotéky zastavit), je třeba zvolit k poskytnutí hypotečního úvěru jiné řešení. Tím může být zástava jiné nemovitosti ve vlastnictví klienta (či jiné osoby, která je ochotna svou nemovitost zastavit – např. rodinní příslušníci), nebo zástava předmětného bytu družstvem, který klient získá do nájmu. Pro zastavení bytové jednotky by však tedy byl nezbytný souhlas družstva jako vlastníka bytové jednotky (družstvo by uzavíralo zástavní smlouvu) a navíc by muselo jít o byt – bytovou jednotku vymezenou dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. S oběma uvedenými variantami se lze v praxi setkat a v průběhu transakce nezpůsobují problémy.

V případě, že do jednoho roku od koupě družstevního podílu dojde v družstvu k převodu jednotlivých bytů do vlastnictví členů družstva, nabízí se i řešení prostřednictvím tzv. předhypotečního úvěru. Tento úvěr je poskytnut osobě na koupi družstevního podílu s tím, že předhypoteční úvěr je sjednán zároveň s hypotečním úvěrem (který na něj navazuje a prostřednictvím kterého dojde k jeho uhrazení). Předhypoteční úvěr není zajištěn zástavním právem k nemovitosti a je poskytován na dobu 12 měsíců, během kterých musí být bytová jednotka převedena do vlastnictví člena družstva, a poté dojde k zastavení této jednotky ve prospěch peněžního ústavu.

Petr Kočí, advokát

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: