> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Poradenství > Právní poradna > Koupě pozemku

Koupě pozemku

O koupi nemovitostí bylo napsáno nemálo článků. Populárními tématy bývají hypotéky, územní plány, ceny a různé konzultační a právní služby. Zaměřme se na zdánlivě jednoduchý úkon, koupi pozemku.

Většina informací, které v našem příspěvku uvedeme, platí jak při koupi samostatného pozemku, tak v situaci, kdy kupujete například starší rodinný dům. Ani v případě, že vás majitel domu, jehož koupi zvažujete, provedl všemi místnostmi a vaše manželka září štěstím nad funkčností domu, nezapomínejte na to, že mít v pořádku všechny otázky spojené s vlastnictvím a budoucím užíváním pozemku okolo domu je stejně důležité.

Náš dnešní příspěvek tedy omezíme na problematiku pozemků. Při výběru pozemku bychom měli mít jasno v několika otázkách:

  1. Na co bude využit
  2. Proč majitel pozemek prodává (spory o hranice, snížená kvalita pozemku častými záplavami, znečištěním, dopravním hlukem ….)
  3. Mít ověřeno, že prodávající je skutečně vlastníkem nemovitosti (například nahlédnutím do katastru nemovitostí na internetových stránkách
  4. Ověřit si, případně nechat vytyčit hranice v terénu – o tom se ještě zmíníme podrobněji
  5. Mít zjištěnu obvyklou cenu pozemků v nejbližším okolí
  6. Ověřit si, zda na pozemku neváznou dluhy, břemena, práva dalších osob

V neposlední řadě bude dobré navázat dobré neformální vztahy se sousedy.

Důsledně převzít pozemek, seznámit se s jeho hranicemi, je pro budoucí klidné užívání nemovitosti velmi důležité. Nedůslednost se může stát noční můrou nejen pro budoucího majitele. Kupující se často spokojují s ujištěním prodávajících, stavebního úřadu a dalších poradců, že nebude problém pozemek využít pro zamýšlený účel. Jen málokdo se zajímá, zda jeho nový pozemek ve svých hranicích v terénu odpovídá tomu, jak je na katastrálním úřadu veden v katastrální mapě. Hraniční znaky v terénu, sloupky plotu, zdi … a jim odpovídající zobrazení v mapě jsou tím, co je závazně definováno jako geometrické a polohové určení nemovitosti. Jak však postupovat, aby kupující, který se v problematice nemusí zcela orientovat a navíc na koupi pozemku spěchá „nenaletěl“ prodávajícímu nebo možná i nedoplatil na možnou chybu v katastrální mapě?

Z hlediska zabránění případných budoucích sporů souvisejících s průběhem vlastnických hranic využijte plně svého práva a nechte si v terénu fyzicky ukázat průběh vlastnických hranic. To znamená přesvědčit se, že lomové body v terénu jsou stabilizovány viditelným způsobem – například kamennými nebo plastovými mezníky, sloupky oplocení, hřeby, původními železnými trubkami podle dřívější legislativy apod.

Ideální stav nastane, pokud si necháte dosavadním vlastníkem a vlastníky sousedních pozemků písemně potvrdit, že užívací hranice, stabilizovaná výše popsaným způsobem, je totožná s vlastnickou hranicí, evidovanou příslušným katastrálním úřadem v katastrálním operátu.

Složitější situace nastane v případě, že vlastnická hranice není v terénu viditelná a vlastníci sousedních pozemků nemají totožný názor na průběh vlastnických hranic jako dosavadní prodávající vlastník.

Prvním krokem v této situaci je vyžádat si od prodávajícího původní geometrický plán, podle kterého byly pozemky do katastrálního operátu zaneseny, popřípadě jiné polohopisné plány nebo dostupné měřické náčrty, v nichž je znázorněn průběh vlastnických hranic, jako výsledek zeměměřických činností. Jestliže dosavadní vlastník tuto dokumentaci nemůže dohledat, vydejte se na příslušný katastrální úřad a požádejte o kopii dostupné a dochované dokumentace. Tuto činnost za vás může obstarat geodetická firma, u které si objednáte vytyčení vlastnické hranice. Svěřit tuto činnost odborníkům velmi doporučujeme. I když se tím zvýší vedlejší náklady na pořízení pozemku, jistě ne o tolik, kolik bychom museli v budoucnu vydat na soudní řešení případných sporů, které mohou život velmi znepříjemnit.

Vytyčení vlastnické hranice mohou u nás provést pouze fyzické nebo právnické osoby se živnostenským oprávněním k výkonu zeměměřických činností a s geodetickým vzděláním. V případě sjednávání zakázky na vytyčení vlastnické hranice by vás mělo kromě ceny prací zajímat i to, zda geodetická firma má zkušenosti v oblasti katastru nemovitostí a jakou dobu v katastru nemovitostí pracuje. Geodézie dnes zasahuje do řady oblastí a například odborník na inženýrskou geodézii a vytyčování staveb nemusí být stejně fundovaný v otázkách pozemkového vlastnictví a pracích pro katastr nemovitostí.

Vytyčení vlastnické hranice je nejpracnější a nejzodpovědnější zeměměřickou činností pro katastr nemovitostí. Na geodeta jsou zde kladeny požadavky nejen na znalost moderních metod měření a moderní přístrojové technicky, ale rovněž na dobrou znalost dřívějších pozemkových evidencí a částečně na znalost dřívější, v dnešní době již neplatné legislativy. Co vše musí geodet k vytyčení hranic udělat, vám popíšeme v dalším pokračování našeho seriálu.

Autoři: „Ing.Karel Gregor, katastrální úřad“ a „Ing. Vilém Bojda, oprávněný zeměměřický inženýr“

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2019 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: