> Úvodní stránka > CPM Marketplace > Analýzy, trendy, statistiky > Rusko: stavebnictví v nejistotě

Rusko: stavebnictví v nejistotě

Management stavebních firmy podnikající v Moskvě projevuje viditelnou nejistotu ohledně svého dalšího vývoje. Vyplynulo to z výzkumu CEEC Research, který v ruské metropoli proběhl koncem roku 2008.

Ten zároveň ukázal, jaké jsou dnes limity rozvoje stavebního sektoru v Ruské federaci: byrokracie, nedostatečné finanční zdroje, obavy z politikých změn a silná konkurence. Proto také 52 % dotazovaných společností očekává, že z výsledků hospodaření v roce 2008 vyjde najevo, že stavební produkce již v loňském roce poklesla.

Moskevská oblast patří k nejdůležitějším ekonomickým a správním celkům Ruska a lze ji považovat za hospodářsky nejrozvinutější část celé země. Stav a výhledy stavebnictví v Moskvě tak lze do značné míry vztáhnout na celé ruské stavebnictví. V jakém stavu se tedy moskevské či ruské stavebnictví nachází? Na to odpovídá už zmíněná Kvalitativní studie moskevského stavebnictví 2008, která zmapovala pohledy a názory firemního managementu moskevských stavařů – sonda je to nanejvýš aktuální, protože anketa byla provedena koncem minulého roku, tedy v době, kdy se už globálně projevila finanční krize a hospodářská recese.

V očekávání krize

Přes polovinu, přesně 52% dotázaných očekává pokles stavebnictví v roce 2008. Pro období 2009–2010 jsou ale prognózy společností mírně optimističtější – růst očekává 65 % z nich. Přitom ovšem stavaři poukazují na závažné faktory, které tento předpokládaný rozvoj budou brzdit. Nejčastěji zmíněným limitem růstu jsou nedostatečné finanční zdroje (70 %), vysoké náklady na materiál (53 %), byrokracie (51 %) a konkurence (51 %). Kromě komplikovanosti a zdlouhavosti administrativních procesů, spojených s výstavbou, ovšem ve firmách vnímají i celkové společenské klima. To určitě není nijak ideální. Tak například při hodnocení transparetnosti tendrů a soutěží se poměry v Moskvě či Rusku v porovnání se zeměmi střední a východní Evropy jeví jako nejhorší. Jejich průhlednost byla oceněna „známkou“ 3,9, přičemž maximum je 10 bodů.

V marketingu jsou významné osobní kontakty

Zajímavé jsou výsledky průzkumu i v oblasti marketingu a obchodu. V oblasti využívání moderních technologií Rusko nijak nezaostává za Evropou. Internet používá 100 % oslovených společností, a to nejvíce pro hledání informací (93 %), když překvapivě často je „net“ využíván k nákupům (87 %).

Trochu menší roli internet hraje při získávání informací o nových zakázkách. Tady má v Rusku podle průzkumu největší význam existence dlouhodobých kontaktů (92 %), společenská setkání a prezentace (63 %), když internet jako zdroj důležitých obchodních informaci uvedlo jen 44 % účastníků průzkumu. Předchozí závěry úzce souvisejí s pozadím nových kontraktů – jako jejich nejčastější zdroj moskevští stavbaři uvádějí osobní kontakty (82 %) a dlouhodobé rámcové smlouvy (81 %). Podobné jsou výsledky v „opačném“ směru – při výběru svých dodavatelů ruské stavební firmy nejčastěji využívají dlouhodobé (rámcové) smlouvy – 79 % a osobní kontakty – 73 %. Za hlavní faktory tohoto výběru přitom respondenti označili: cenu (78 %), zkušenosti dodavatele (70 %), reference (47 %) a využívané technologie (44 %).

Celkově moskevské, respektive ruské stavební společnosti očekávají, že v dlouhodobé perspektivě budou klíčovými faktory, které budou ovlivňovat jejich rozvoj, změny v oblasti firemních financí a příležitosti pro financování jejich aktivit (82 %), možné politické změny (41%) a změny v poptávce zákazníků.

Projekt CEEC Research ve spolupráci s generálním partnerem – společností KPMG Česká republika analyzuje situaci ve stavebnictví v zemích střední a východní Evropy již čtvrtým rokem. Kompletní studie moskevského stavebnictví je ke stažení na internetových prezentacích projektu www.ceeconstruc­tion.eu.

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2020 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: