> Úvodní stránka > CPM Marketplace > Investiční příležitosti > Prachatice - Plochy pro umístění staveb

Prachatice - Plochy pro umístění staveb

Číslo investiční příležitosti: 1911

Základní informace:

Obec:Prachatice
Lokalita:Prachatice
Katastrální území:Údaj není k dispozici
Plocha:Údaj není k dispozici
Cena:Dohodou
Způsob nabytí investorem:Koupě
Vlastnictví:Obec, Soukromý vlastník
Regulace: Regulace: ne
Ekologické zátěže: ne
Ochrana památek: ne
Připravenost lokality k regeneraci: ne
Infrastruktura:

U všech IP jsou inženýrské sítě v místě.

Inženýrské sítě
  Vnější napojení areálu
    elektřina: ne
    voda: ne
    kanalizace: ne
    plyn: ne
    datová a telekomunikační napojení: ne
  Vnitřní rozvody
    elektřina: ne
    voda: ne
    kanalizace: ne
    plyn: ne
    datová a telekomunikační napojení: ne
Dopravní dostupnost
  Dálnice / rychlostní komunikace do 30 km: ne
  Mezinárodní letiště do 100 km: ne
  Autobus: ne
  Železnice: ne
  Železniční vlečka: ne
  Příjezdová komunikace: ne
Druh IP:Pozemky
Typ IP:Ostatní nemovitosti
Rozvojové plochy

Červená lokalita

Plocha pro umístění staveb rodinných domů, občanské vybavenosti odpovídající rezidenční obytné zóně a veřejné zeleně o výměře cca 14 ha na západním okraji města. Plocha je svažitého charakteru směrem k východu.
Dopravní obslužnost: stávajícími a navrženými místními komunikacemi.
Inženýrské sítě: v místě a dosahu.
Vlastnictví pozemků: cca 96 % Město Prachatice, zbývající část fyzická osoba.
Nutné podmiňující investice.

Oranžová lokalita

Plocha pro umístění staveb bytových domů ve vnitřní části a rodinných domů po obvodu s centrálním náměstím ve středu území s vícefunkčními domy (bydlení, občanská vybavenost), o výměře cca 11 ha na severovýchodním okraji města mezi stávajícím panelovým sídlištěm a silnicí III/14531 Prachatice – Husinec. Plocha je mírně svažitého charakteru od severovýchodu k jihozápadu.
Dopravní obslužnost: ze stávající silnice III/14531 a stávajícími a navrženými místními komunikacemi.
Inženýrské sítě: v místě a dosahu.
Vlastnictví pozemků: cca 46 % Město Prachatice, zbývající část fyzické osoby.

Hnědá lokalita

Plocha pro umístění objektu okolní obytnou zástavbu nerušící výroby, služeb nebo administrativy komerčního charakteru, vždy s parkováním vozidel formou hromadných garáží nebo parkoviště o kapacitě cca 50 stání, o výměře cca 0,85 ha v severní části města mezi silnicí III/14130 Prachatice – Oseky a stávajícím panelovým sídlištěm. Plocha je mírně svažitého charakteru směrem k jihu.
Dopravní obslužnost: ze stávající silnice III/14130 příp. stávající místní komunikace.
Inženýrské sítě: v místě.
Vlastnictví pozemku: 100 % Město Prachatice.

Šedá lokalita

Plocha pro umístění staveb výrobních a opravárenských služeb spojených s občanskou vybaveností o výměře cca 4,5 ha na jižním okraji města u silnice II/143 Prachatice – Český Krumlov. Plocha je mírně svažitého charakteru směrem k východu.
Dopravní obslužnost: stávající a navrženou místní komunikací.
Inženýrské sítě: v místě a dosahu.
Vlastnictví pozemků: soukromé.


Obrázek

Podrobnosti ohledně možného využití jednotlivých ploch, případných limitů výstavby a omezení v území a průběhů stávajících inženýrských sítí jsou k dispozici na MěÚ Prachatice, odboru stavebně správním a regionálního rozvoje.

Více informací o lokalitě

Vlastníci

Prachatice
Velké náměstí 3
383 01 Prachatice
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 388 312 563

Telefon 2:
work +420 388 607 574

Fax:
fax +420 388 312 563

E-mail:

Web:
www.prachatice.cz

Kontaktní informace

MěÚ Prachatice
Odbor stavebně-správní a regionálního rozvoje
Bc. Antonín Jurčo
vedoucí odboru
Telefon:
+420 388 607 551


Mgr. Vlastimil Lukášek
Vedoucí oddělení
Telefon:
+420 388 607 558
E-mail:
vystavba@mupt.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: