> Úvodní stránka > CPM Marketplace > Investiční příležitosti > Budova

Budova

Číslo investiční příležitosti: 2481

Základní informace:

Obec:Horní Lhota
Lokalita:Opava
Katastrální území:Horní Lhota
Plocha:Údaj není k dispozici
Cena:1 095 000 Kč - minimální kupní cena
Vlastnictví:Údaj není k dispozici
Regulace: Regulace: Údaj není k dispozici
Ekologické zátěže: Údaj není k dispozici
Ochrana památek: Údaj není k dispozici
Připravenost lokality k regeneraci: Údaj není k dispozici
Infrastruktura: Inženýrské sítě
  Vnější napojení areálu
    elektřina: Údaj není k dispozici
    voda: Údaj není k dispozici
    kanalizace: Údaj není k dispozici
    plyn: Údaj není k dispozici
    datová a telekomunikační napojení: Údaj není k dispozici
  Vnitřní rozvody
    elektřina: Údaj není k dispozici
    voda: Údaj není k dispozici
    kanalizace: Údaj není k dispozici
    plyn: Údaj není k dispozici
    datová a telekomunikační napojení: Údaj není k dispozici
Dopravní dostupnost
  Dálnice / rychlostní komunikace do 30 km: Údaj není k dispozici
  Mezinárodní letiště do 100 km: Údaj není k dispozici
  Autobus: Údaj není k dispozici
  Železnice: Údaj není k dispozici
  Železniční vlečka: Údaj není k dispozici
  Příjezdová komunikace: Údaj není k dispozici
Druh IP:Budovy
Typ IP:Ostatní nemovitosti

Budova, část obce Horní Lhota, č.p. 82, způsob využití bydlení na parcele st. 347/1, LV:104 a st. 347/2, LV:572, včetně součástí (venkovní betonové schodiště) a příslušenství (biologický septik) v k.ú. Horní Lhota u Ostravy, obec Horní Lhota, vedená u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava a zapsaná na LV č. 60000.

Podrobnosti o vyhlášení výběrového řízení, o jeho podmínkách a lhůtách, a podrobnosti o nabízeném nemovitém majetku obdržíte při osobní návštěvě na adrese vyhlašovatele.

Obrázek

Obrázek
  • Základní informace

Kontaktní informace

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál
Březinova 6
746 01 Opava

Ing. Rozehnalová

Telefon:
+420 553 690 108

paní Blažejová

Telefon
+420 553 690 104

Web:
www.uzsvm.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: