> Úvodní stránka > CPM Marketplace > Investiční příležitosti > Budova

Budova

Číslo investiční příležitosti: 2571

Základní informace:

Obec:Býkov-Láryšov
Lokalita:Bruntál
Katastrální území:Býkov-Láryšov
Plocha:Údaj není k dispozici
Cena:283 318 Kč - minimální kupní cena
Způsob nabytí investorem:Výběrové řízení
Vlastnictví:Obec
Regulace: Regulace: Údaj není k dispozici
Ekologické zátěže: Údaj není k dispozici
Ochrana památek: Údaj není k dispozici
Připravenost lokality k regeneraci: Údaj není k dispozici
Infrastruktura: Inženýrské sítě
  Vnější napojení areálu
    elektřina: Údaj není k dispozici
    voda: Údaj není k dispozici
    kanalizace: Údaj není k dispozici
    plyn: Údaj není k dispozici
    datová a telekomunikační napojení: Údaj není k dispozici
  Vnitřní rozvody
    elektřina: Údaj není k dispozici
    voda: Údaj není k dispozici
    kanalizace: Údaj není k dispozici
    plyn: Údaj není k dispozici
    datová a telekomunikační napojení: Údaj není k dispozici
Dopravní dostupnost
  Dálnice / rychlostní komunikace do 30 km: Údaj není k dispozici
  Mezinárodní letiště do 100 km: Údaj není k dispozici
  Autobus: Údaj není k dispozici
  Železnice: Údaj není k dispozici
  Železniční vlečka: Údaj není k dispozici
  Příjezdová komunikace: Údaj není k dispozici
Druh IP:Budovy
Typ IP:Ostatní nemovitosti

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál, Březinova 6, 746 01 Opava
oznamuje vyhlášení výběrového řízení OOP/066/2012/5
na zjištění zájemce o koupi nemovitosti

  • budova v části obce Láryšov, č.p. 126, způsob využití jiná stavba na parcele St. 155, LV 108 včetně příslušenství (jímka) v katastrálním území Býkov, obec Býkov-Láryšov, vedený u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, zapsaný na listu vlastnictví č. 60000.

Minimální kupní cena je 283 318 Kč.

Podrobnosti o vyhlášení výběrového řízení, o jeho podmínkách a lhůtách, a podrobnosti o nabízeném nemovitém majetku obdržíte při osobní návštěvě na adrese vyhlašovatele.

Více informací o lokalitě

Kontaktní informace

pí. Blažejová
Telefon:
+420 553 690 104


Ing. Stančíkové Telefon:
+420 553 690 125
Web:
www.uzsvm.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2022 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: