> Úvodní stránka > CPM Marketplace > Investiční příležitosti > Neplodná půda a vodní plocha v Jakubčovicích

Neplodná půda a vodní plocha v Jakubčovicích

Číslo investiční příležitosti: 2705

Základní informace:

Obec:Jakubčovice
Lokalita:Opava
Katastrální území:Hradec nad Moravicí
Plocha:Údaj není k dispozici
Cena:35 000 Kč
Způsob nabytí investorem:Koupě
Vlastnictví:Údaj není k dispozici
Regulace: Regulace: Údaj není k dispozici
Ekologické zátěže: Údaj není k dispozici
Ochrana památek: Údaj není k dispozici
Připravenost lokality k regeneraci: Údaj není k dispozici
Infrastruktura: Inženýrské sítě
  Vnější napojení areálu
    elektřina: Údaj není k dispozici
    voda: Údaj není k dispozici
    kanalizace: Údaj není k dispozici
    plyn: Údaj není k dispozici
    datová a telekomunikační napojení: Údaj není k dispozici
  Vnitřní rozvody
    elektřina: Údaj není k dispozici
    voda: Údaj není k dispozici
    kanalizace: Údaj není k dispozici
    plyn: Údaj není k dispozici
    datová a telekomunikační napojení: Údaj není k dispozici
Dopravní dostupnost
  Dálnice / rychlostní komunikace do 30 km: Údaj není k dispozici
  Mezinárodní letiště do 100 km: Údaj není k dispozici
  Autobus: Údaj není k dispozici
  Železnice: Údaj není k dispozici
  Železniční vlečka: Údaj není k dispozici
  Příjezdová komunikace: Údaj není k dispozici
Druh IP:Pozemky
Typ IP:Zemědělská půda, rybník, les

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál, Březinova 6, 746 01 Opava

oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. OOP/050/2013/4 na zjištění zájemce o koupi nemovitostí

§ pozemková parcela 468/5 o výměře 417 m2, ostatní plocha, neplodná půda

§ pozemková parcela 468/15 o výměře 1790 m2, vodní plocha, vodní nádrž umělá

včetně součástí (část stavby vodního díla Důlky na pozemcích pozemková parcela 468/5 a pozemková parcela 468/15, trvalé porosty – 1 ks třešeň ptačí)

v k.ú. Jakubčovice, obec Hradec nad Moravicí, vedených u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, zapsaných na LV č. 60000.

Minimální kupní cena je 35.000,– Kč.

Podrobnosti o vyhlášení výběrového řízení, o jeho podmínkách a lhůtách, a podrobnosti o nabízeném nemovitém majetku obdržíte při osobní návštěvě na adrese vyhlašovatele u Ing. Rozehnalové, telefon 553 690 108 nebo paní Šejdové, telefon 553 690 103 a

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2022 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: