> Úvodní stránka > CPM Marketplace > Investiční příležitosti > Družstevní byt 1+1 v Bohumíně

Družstevní byt 1+1 v Bohumíně

Číslo investiční příležitosti: 2706

Základní informace:

Obec:Bohumín
Lokalita:Karviná
Katastrální území:Údaj není k dispozici
Plocha:37 m2
Cena:230 Kč
Způsob nabytí investorem:Koupě
Vlastnictví:Údaj není k dispozici
Regulace: Regulace: Údaj není k dispozici
Ekologické zátěže: Údaj není k dispozici
Ochrana památek: Údaj není k dispozici
Připravenost lokality k regeneraci: Údaj není k dispozici
Infrastruktura: Inženýrské sítě
  Vnější napojení areálu
    elektřina: Údaj není k dispozici
    voda: Údaj není k dispozici
    kanalizace: Údaj není k dispozici
    plyn: Údaj není k dispozici
    datová a telekomunikační napojení: Údaj není k dispozici
  Vnitřní rozvody
    elektřina: Údaj není k dispozici
    voda: Údaj není k dispozici
    kanalizace: Údaj není k dispozici
    plyn: Údaj není k dispozici
    datová a telekomunikační napojení: Údaj není k dispozici
Dopravní dostupnost
  Dálnice / rychlostní komunikace do 30 km: Údaj není k dispozici
  Mezinárodní letiště do 100 km: Údaj není k dispozici
  Autobus: Údaj není k dispozici
  Železnice: Údaj není k dispozici
  Železniční vlečka: Údaj není k dispozici
  Příjezdová komunikace: Údaj není k dispozici
Druh IP:Budovy
Typ IP:Ostatní nemovitosti

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH odbor Odloučené pracoviště Frýdek–Místek, referát Karviná Zakladatelská 974, 735 06 Karviná

oznamuje vyhlášení výběrového řízení čís. OFM/168/2013/1 o nejvhodnější nabídku na převod

  • členského podílu zahrnujícího práva a povinnosti ve Stavebním bytovém družstvu Bohumín, se sídlem Studentská 444, Bohumín, spojeného s užíváním družstevního bytu č. 8 o velikosti 1+1 a podlahové ploše 37,50 m2 v budově č.p. 968, na ulici Mírová, část obce Nový Bohumín, na pozemku parc. č. 709/5 v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín.

Minimální cena za převod členského podílu je 230.000,–- Kč.

Podrobnosti o vyhlášení výběrového řízení, jeho podmínkách a lhůtách, a podrobnosti o převodu členského podílu obdržíte při osobní návštěvě na adrese vyhlašovatele u sl. Mgr. Macurové, místnost č. 347, tel. 596 389 615 a u p. Ing. Hejny, místnost č. 345, tel. 596 389 612 a na internetových stránkách www.uzsvm.cz .

  • Základní informace

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2022 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: