> Úvodní stránka > CPM Marketplace > Investiční příležitosti > Pozemek

Pozemek

Číslo investiční příležitosti: 2708

Základní informace:

Název IP:Pozemek Starý Bohumín
Obec:Bohumín, Starý Bohumín
Lokalita:Karviná
Katastrální území:Bohumín
Plocha:1 481 m2
Cena:Dohodou
Způsob nabytí investorem:Koupě
Vlastnictví:Obec
Regulace: Regulace: Údaj není k dispozici
Ekologické zátěže: Údaj není k dispozici
Ochrana památek: Údaj není k dispozici
Připravenost lokality k regeneraci: Údaj není k dispozici
Infrastruktura: Inženýrské sítě
  Vnější napojení areálu
    elektřina: ano
    voda: ano
    kanalizace: ano
    plyn: ano
    datová a telekomunikační napojení: ano
  Vnitřní rozvody
    elektřina: Údaj není k dispozici
    voda: Údaj není k dispozici
    kanalizace: Údaj není k dispozici
    plyn: Údaj není k dispozici
    datová a telekomunikační napojení: Údaj není k dispozici
Dopravní dostupnost
  Dálnice / rychlostní komunikace do 30 km: ano
  Mezinárodní letiště do 100 km: ano
  Autobus: ano
  Železnice: ano
  Železniční vlečka: Údaj není k dispozici
  Příjezdová komunikace: ano
Druh IP:Pozemky
Typ IP:Údaj není k dispozici

Město Bohumín nabízí pozemky pro výstavbu rodinných domků. Všechny pozemky jsou přístupné z místních komunikací. Inženýrské sítě jsou v dosahu, dle umístění jednotlivých ploch. Pozemky pro výstavbu rodinných domků se prodávají formou licitačního řízení.

Starý Bohumín – pozemek p. č. 386/10 o výměře 1 481 m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín -pozemek se nachází v městské části Starý Bohumín, ve vilové čtvrti, v zóně individuálního bydlení. Pozemek je přístupný z ulice Ovocné a má možnost napojení na inženýrské sítě. V blízkosti se nachází základní škola, mateřská škola, městská nemocnice, sportoviště, kulturní památky a občanská vybavenost jako obchody, pošta a restaurace. Z městské části Starý Bohumín je dobrá dostupnost do centra města Bohumína a na hranice s Polskou republikou.

Podmínky prodeje pozemků

  • uhrazení licitační jistiny před konáním licitace
  • úhrada kupní ceny při podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
  • uzavření „Smlouvy o budoucí kupní smlouvě“ na dobu do předložení platného stavebního povolení nebo ohlášení stavby dle § 104 stavebního zákona, maximálně do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě pod sankcí 50 000 Kč
  • po nabytí právní moci stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášením stavby bude uzavřena kupní smlouva s provedením vkladu do katastru nemovitostí a zřízením předkupního práva pro město Bohumín na dobu pěti let
  • vydání kolaudačního souhlasu nebo vydání oznámení o užívání stavby maximálně do 5-ti let od nabytí právních účinků kupní smlouvy pod sankcí 200 000 Kč

Město nemovitosti neprodáváme prostřednictvím realitních kanceláří.

Více informací o lokalitě

Vlastníci

Bohumín
Masaryková 158
735 81 Bohumín 1
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 596 092 111

Fax:
fax +420 596 092 100

E-mail:

Web:
www.mesto-bohumin.cz

Město Bohumín
Městský úřad Bohumín
Majetkový odbor
Číslo dveří 101, budova B
Telefon:
+420 596 092 228
E-mail:
holeszova.jana­@mubo.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: