> Úvodní stránka > CPM Marketplace > Investiční příležitosti > Hradec Králové - Plochy pro výrobu a služby

Hradec Králové - Plochy pro výrobu a služby

Číslo investiční příležitosti: 679

Základní informace:

Obec:Hradec Králové
Lokalita:Hradec Králové
Katastrální území:Údaj není k dispozici
Plocha:Údaj není k dispozici
Cena:Dohodou
Způsob nabytí investorem:Koupě
Vlastnictví:Obec
Regulace: Regulace: Údaj není k dispozici
Ekologické zátěže: Údaj není k dispozici
Ochrana památek: Údaj není k dispozici
Připravenost lokality k regeneraci: Údaj není k dispozici
Infrastruktura: Inženýrské sítě
  Vnější napojení areálu
    elektřina: Údaj není k dispozici
    voda: Údaj není k dispozici
    kanalizace: Údaj není k dispozici
    plyn: Údaj není k dispozici
    datová a telekomunikační napojení: Údaj není k dispozici
  Vnitřní rozvody
    elektřina: Údaj není k dispozici
    voda: Údaj není k dispozici
    kanalizace: Údaj není k dispozici
    plyn: Údaj není k dispozici
    datová a telekomunikační napojení: Údaj není k dispozici
Dopravní dostupnost
  Dálnice / rychlostní komunikace do 30 km: Údaj není k dispozici
  Mezinárodní letiště do 100 km: Údaj není k dispozici
  Autobus: Údaj není k dispozici
  Železnice: Údaj není k dispozici
  Železniční vlečka: Údaj není k dispozici
  Příjezdová komunikace: Údaj není k dispozici
Druh IP:Pozemky
Typ IP:Průmyslové zóny

PLOCHY VÝROBY A SLUŽEB BEZ NEGATIVNÍHO VLIVU NA OKOLÍ

Území sloužící k umístění staveb pro výrobu, skladování a manipulaci s materiály, jejichž nároky na přepravu nevyvolávají přetížení místní dopravy a případný negativní vliv jejich technologií a činností nezasahuje mimo hranice areálů.

 1. Přípustné využití hlavní:

  stavby pro výrobu mimo staveb pro výrobu s negativním vlivem na okolí

  stavby pro výrobní a opravárenské služby

  stavby technických služeb

  stavby pro výrobní stavební činnost, stavební dvory

  stavby pro skladování a prodej (prodejní sklady)

  stavby pro servisní a opravárenské služby

  autobazary a autopůjčovny a jim podobné areály

  skladové a manipulační plochy

 2. Přípustné využití doplňkové:

  stavby pro administrativu – jako součást areálů a staveb hlavních

  stavby pro prodej (velkoobchod i maloobchod) jako součást výrobních areálů, související s výrobní činností

  ČSPH kategorie B

  stavby pro nakládání s odpady

  místní a účelové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěší a cyklisty, vlečky

  garáže pro osobní a nákladní automobily a speciální vozidla

  odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily, speciální vozidla, motocykly a kola služební byty

  stavby pro zdravotnictví, vzdělávací a stravovací zařízení jako součást areálů a staveb hlavních

  liniové a plošné sadovnické porosty, izolační zeleň

  stavby pro technickou vybavenost

  stavby pro přechodné ubytování zaměstnanců, jako součást areálů a staveb hlavních

  stavby pro výzkumné, vývojové, zkušební a projekční provozy

  stavby pro stravování jako součást areálů a staveb hlavních

  stavby pro MHD

 3. Nepřípustné využití:

  stavby pro výrobu s negativním vlivem na okolí

  stavby pro bydlení mimo služební byty

  stavby pro školství mimo dílen učňovského školství

  stavby pro sociální péči, zdravotnictví a kulturu mimo uvedené v přípustném využití území

  stavby pro prodej mimo uvedené v přípustném využití území

  zemědělské stavby

  stavby pro rekreaci

  hřbitovy

Soubory ke stažení:

Název souboru Typ Velikost
Plochy pro výrobu a služby Dokument PDF 24,698 kB

Více informací o lokalitě

 • Základní informace
 • Mapy

Vlastníci

Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 495 707 111

Fax:
fax +420 495 707 100

E-mail:

Web:
www.hradeckralove.org

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2022 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: