> Úvodní stránka > Územní plány > Pardubický kraj - územní plán

Pardubický kraj - územní plán

Základní informace:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Pardubického kraje ze dne 14.12.2006, kterou se vymezuje závazná část Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje.

Zastupitelstvo Pardubického kraje na základě svého usnesení číslo 198/06 ze dne 14.12.2006, kterým byl schválen Územní plán velkého územního celku Pardubického kraje, vydává podle § 35 odst. 2 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Územní plán velkého územního celku Pardubického kraje: Dokumenty

Mapy

Kontaktní informace

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 466 026 111

Fax:
fax +420 466 611 220

E-mail:

Web:
www.pardubickykraj.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

Přihlášení členaxxx: