> Úvodní stránka > Územní plány > Trutnov - územní plán

Trutnov - územní plán

Základní informace:

Územní plán obsahuje:

1) vymezení území přírodních prvků nedotknutelných osídlením a intenzivní urbanizací
2) regulaci /plošnou, prostorovou afunkční/ výstavby na celém území města
3) rozsah a umístění souvislé zástavby a veřejně prospěšných staveb
4) vymezení území pro bydlení
5) vymezení území pro sport, rekreaci a volný čas
6) určení rozsahu a umístění zón průmyslu, služeb a obchodu
7) vymezení smíšených území
8) uřčení základního dopravního systému města – především napojení na dálnici
9) určení základních prvků systému inženýrských sítí a zdrojů energie

Základní územně plánovací dokumentace města Trutnova. Stanovuje hlavní podmínky (regulativy) pro využití pozemků a pro záměry realizací staveb na nich.

Katastrální území: Babí, Bezděkov u Trutnova, Bohuslavice nad Úpou, Bojiště u Trutnova, Debrné, Dolní Staré Město, Horní Staré Město, Lhota u Trutnova, Libeč, Oblanov, Poříčí u Trutnova, Střítež u Trutnova, Studenec u Trutnova, Trutnov, Volanov, Voletiny

Datum schválení: 08.10.1998 schvá­leným usnesením ZM Trutnov č. 1998–168/4MMZ

Změny ÚP: Změna č. 1, změna č. 2, změna č. 3, změna č. 4 (přerušena), změna č. 5

Digitální verze územního plánu města Trutnova: ÚP Trutnov včetně změny č. 3 (WEB MYSIS), změny č. 5 ÚP Trutnov (formát *.PDF)

Mapy

Kontaktní informace

Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 499 803 111

Fax:
fax +420 499 803 103

E-mail:

Web:
www.trutnov.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

Přihlášení členaxxx: