> Úvodní stránka > Firmy na CPM > Investoři > Developeři > PIRS CZ, s.r.o.

PIRS CZ, s.r.o.

Produkty, služby:

Nabídka činností

Naše společnost zajišťuje komplexní činnost v investiční výstavbě – od zpracování průzkumů, studií, vypracování a dodání strategické dokumentace, projektové dokumentace všech stupňů včetně autorského dozoru, celkovou developerskou činnost spojenou s výstavbou bytů do osobního vlastnictví, nebo družstevního spoluvlastnictví, komplexní výkon inženýrských služeb a činností včetně technického dozoru investora až po dodávku celé stavby formou „na klíč“ včetně vydání kolaudačního rozhodnutí a vkladu do katastru nemovitostí.

ZAJIŠŤUJEME:

A. Technickou a ekonomickou poradenskou činnost

ve fázi „vize“ a tvorby „hlavních zásad“ podnikatelského záměru (ekonomické hodnocení investic).

B. Projektové řízení (project management)

společně s našimi obchodními partnery zajišťujeme zpracování komplexní strategické dokumentace záměrů

 • zadávací vize záměrů
 • zpracování podnikatelských záměrů (business plan)
 • zpracování studie příležitostí (oportunity study)
 • zpracování studie proveditelnosti (feasibility study)
 • zpracování komplexního harmonogramu přípravy a realizace

C. Komplexní inženýrské činnosti a služby

 • zajištění veškerých podkladů pro zpracování studií (urbanistická, zastavovací, objemová, aj.)
 • zajištění vydání územního rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby)
 • zajištění vydání stavebního povolení (všech druhů)
 • zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí
 • zajištění odborného dozoru při realizaci díla (ITD – investorský technický dozor)
 • zajištění průběhu veškerých předepsaných zkoušek (komplexní vyzkoušení, zkušební provoz, individuální zkoušky, aj.)
 • zajištění vkladů do katastru nemovitostí
 • zajištění komplexního ekonomického zhodnocení záměrů

D. Zpracování projektové dokumentace všech stupňů

 • STS – studie stavby (objemová, zastavovací, urbanistická, virtuální prezentace, makety, modely)
 • DÚR – dokumentace jako příloha k žádosti o vydání územního rozhodnutí
 • DSP – dokumentace jako příloha k žádosti o vydání stavebního povolení
 • DPS – dokumentace pro provedení stavby, objektu
 • DZS – dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
 • RD – realizační dokumentace zhotovitele stavby
 • ATD – autorský dozor zhotovitele dokumentace – autora
 • DSPS – dokumentace skutečného provedení staby
 • architektonické služby – projekty exteriérů, interiérů, zahradní architektury, urbanistické projekty

E. Dodávka staveb všech typů systémem „na klíč“, popřípadě částečně formou subdodávky.

F. Zajištění průzkumných prací a posudků

 • inženýrsko-geologický průzkum, hydro-geologický průzkum
 • rozbory vod a zemin
 • komplexní geodetické služby
 • znalecké posudky
 • vliv staveb na životní prostředí (EIA) atp.

G. Vyhlašování a řízení veřejných i neveřejných soutěží (výběrových řízení)

H. Komplexní služby v právní agendě

 • výkup pozemků
 • dodatečná dědická řízení
 • vklady do katastru nemovitostí
 • zřizování věcných břemen, atp.

Dále zajišťujeme

1.Komplexní developerské zajištění nového vlastnického bydlení (byty do osobního vlastnictví a družstevního spoluvlastnictví) s podporou hypotečních úvěrů a státních dotací

2.Zajištění komplexního řešení čištění odpadních vod (komunálních, průmyslových, aj.) novou progresívní technologií pro obce, města i průmyslové subjekty. (Nejedná se o mechanicko – biologické technologie)

3.Komplexní zajištění přípravy a průběhu sanací panelových domů podle vládních nařízení a směrnic, včetně zajištění dotačních titulů. (Zajištění veškerých podkladů, průzkumů, auditů, projekční a inženýrské zajištění sanace, zajištění odborných posudků, výběrových řízení, vlastní realizace, atp.)

PIRS CZ, s.r.o.

Kontaktní informace

PIRS CZ, s.r.o.
Žerotínova 1099/21
70200 Ostrava - Moravská Ostrava
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 597 499 181

Fax:
fax +420 597 499 181

E-mail:

Web:
www.pirs.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2022 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: