> Úvodní stránka > Firmy na CPM > Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Doplňující informace:

Cestovní ruch

ObrázekKrálovéhradecký kraj lze charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový s bohatě rozvinutým cestovním ruchem. Průmysl je soustředěn do velkých měst, intenzivní zemědělství do oblasti Polabí. Největší koncentrací cestovního ruchu v České republice se vyznačují Krkonoše. Národní park Krkonoše zasahuje na území kraje dvěma třetinami své výměry a nacházejí se zde nejcennější lokality parku. Mezi chráněné krajinné oblasti patří Broumovsko, Orlické hory a Český ráj. V roce 2007 se v kraji v 968 statisticky sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo více než 909 tisíc hostů, z toho cca 288 tisíc ze zahraničí, převážně z Německa, Nizozemska a Polska. Průměrná doba pobytu byla necelých pět dní. Většina těchto zařízení (70 procent) je soustředěna v okrese Trutnov, na jehož území leží Krkonoše.

Hrubý domácí produkt

Na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice se kraj v roce 2007 podílel pouze 4,5 %, v přepočtu na 1 obyvatele však dosahuje 85,2 % republikového průměru a je mezi kraji na 6. pozici (po Hl. m. Praze, Středočeském, Plzeňském, Jihomoravském a Jihočeském kraji).

Hospodářství

Podle výběrového šetření pracovních sil bylo v roce 2007 v hospodářství kraje zaměstnáno celkem zhruba 265 tisíc osob, z toho 35,1 % v průmyslu, 11,9 % v obchodě, opravách motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu, 6,8 % v odvětví zdravotnictví a sociální péče, veterinární činnosti, 6,6 % ve stavebnictví a 3,6 % v zemědělství, lesnictví a rybolovu.

Zemědělství

V zemědělství převažuje v rostlinné výrobě pěstování obilovin (pšenice, ječmen), řepky a kukuřice, významná je též produkce cukrovky a pěstování jablek. V živočišné výrobě se jedná především o chov skotu a prasat. V průmyslu převažuje z odvětvového hlediska podle počtu zaměstnanců zpracovatelský průmysl, v jeho rámci pak textilní výroba a výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení. V České republice však kraj nepatří mezi rozhodující průmyslové oblasti, podíl na tržbách průmyslových podniků v roce 2007 činil 3,6 %.

Zahraniční spolupráce

ObrázekV posledních letech se rozvíjí mnoho forem přeshraniční spolupráce. Jednou z nich je Euroregion Glacensis, který vznikl v roce 1995 jako jeden z euroregionů působících na polsko-českém příhraničním území. Velký rozmach také zaznamenaly doborovolné svazky obcí (mikroregiony), v nichž se obce sdružují za účelem rozvoje svých území.

Průmyslové zóny

V Královéhradeckém kraji se nachází množství průmyslových zón, které přináší ekonomický potenciál a významně ovlivňují míru nezaměstnanosti v kraji vysokým počtem vytvořených pracovních míst.

Brownfields

Problematika regenerace nemovitostí, které jsou opuštěny, zanedbány či kontaminovány, tzv. brownfields (dále také BF) je v ČR, podobně jako i v dalších silně urbanizovaných zemích, velmi naléhavá. Národní strategie regenerace brownfieldů pro Českou republiku (2004) odhadovala, že v ČR se nachází více jak 10.000 ploch typu brownfields s celkovou plochou kolem 30.000 ha.
Tak jako v řadě dalších krajů ČR, bylo rovněž v Královéhradeckém kraji rozhodnuto o zadání zpracování „Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields“. Partnerem pro zadání a pořízení studie se stala pro Královéhradecký kraj agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Praha. Zpracováním studie byla následně na základě výsledku výběrového řízení pověřena firma Atelier T-plan s.r.o. Praha.

Královéhradecký kraj

Kontaktní informace

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 495 817 111

Fax:
fax +420 495 817 336

E-mail:

Web:
www.kr-kralovehradecky.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: