> Úvodní stránka > Firmy na CPM > Partneři CPM > Veřejná správa > Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.

Doplňující informace:

Hlavní aktivity RRAV

Obrázek

Rozvojové dokumenty:

koncepční dokumenty regionální úrovně (rozvojové programové dokumenty a strategické dokumenty), rozvojové dokumenty měst, obcí, profily měst a obcí, hospodářský a sociální průzkum, zpracování rozvojových analýz, studií, projektů a plánů pro veřejný i soukromý sektor, poradenskou a konzultační činnost při formování strategií regionálního rozvoje.

Příprava a realizace projektů, poradenství při využívání rozvojových programů:

 • zajištění přípravy projektové dokumentace,
 • zpracování studií proveditelnosti,
 • zpracování podnikatelských záměrů,
 • zpracování expertních posouzení projektů a záměrů obce, popřípadě záměrů podnikatelské sfé­ry,
 • organizování veřejných soutěží a výběrových řízení,
 • přehled dostupných veřejných zdrojů financování pro obce, mikroregiony a podnikatele v rámci ČR a EU,
 • poradenství pro obce, mikroregiony a podnikatele v rámci dotačních programů ČR a EU,
 • koordinace a zpracování projektů včetně příloh pro dotační programy ČR a EU, příprava žádostí.

Regionální podpora podnikání:

 • pomoc při využívání systému podpory MSP,
 • asistence městům, obcím a regionům při umísťování nových podnikatelských investic,
 • poradenská činnost přípravy systému místní podpory podnikání,
 • komplexní služby investorům,
 • podpora rozvoje malého a středního podnikání,
 • služby poskytované ve spolupráci s CzechInvestem,
 • katalogy objektů a pozemků vhodných pro podnikání,
 • posouzení možností podnikatelských a regionálních aktivit z hlediska budoucího zaměření investičních aktivit a jejich finančního zabezpečení.

Vzdělávání a informace:

 • specializované semináře,
 • osvětová činnost,
 • realizace Regionálního informačního systému (RIS),
 • zajišťování sekretariátu regionálních asociací a sdružení.

Marketing a propagace:

 • organizační a prezentační zajištění kongresů, seminářů, školení, tiskových konferencí pro členy státní správy, samosprávy i podnikatele v regionu včetně služeb s tím nezbytně spojených – zajištění prostoru, ubytování, tlumočnických služeb, výroby tiskovin apod.,
 • služby full service reklamní agentury – zpracování marketingových plánů, tisk, propagace v regionech i zahraničí formou realizace výstav, prezentací, výroba speciálních CD-ROM, výroba speciálních audiovizuálních snímků, public relations a podobně,
 • připojení na Internet a tvorba WWW stránek.

Vznik, působnost a cíle:

Obrázek

RRA Vysočina, z.s.p.o. je společností pro podporu a koordinaci komplexního hospodářského a sociálního rozvoje na území kraje Vysočina. Byla založena v roce 1998 podle modelu regionálních rozvojových organizací, které působí v zemích Evropské unie. Zaměstnanci firmy i externí spolupracovníci mají víceleté zkušenosti v oblasti poradenství, konzultací, zpracování projektových žádostí a rovněž i ve spolupráci s veřejným sektorem.

Společnost je zapsána v registru zájmových sdružení u Krajského úřadu v Jihlavě a má živnostenská oprávnění k provádění navrhované činnosti.

RRA Vysočina spolupracuje s veřejnou správou na všech úrovních, hospodářským i neziskovým sektorem, institucemi Evropské komise a s řadou dalších zahraničních organizací.

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.

Kontaktní informace

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.
Křížová 2
586 01 Jihlava
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 567 578 500

Fax:
fax +420 567 578 501

E-mail:

Web:
www.rrav.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: