> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Galerie projektů - Kde se staví > Volnočasové stavby > České Budějovice - Regenerace sídliště Vltava

České Budějovice - Regenerace sídliště Vltava

Fáze projektu: ve výstavbě

Základní informace:

Rada města České Budějovice rozhodla usnesením č. 428/2007 o uspořádání veřejné prezentace tří variant studie na využití prostranství na sídlišti Vltava – střed v Českých Budějovicích. Jedná se o prostor náměstí před kulturním domem Vltava, který bude regenerován v rámci 3. etapy projektu „Regenerace sídliště Vltava“.

Bude zde novým způsobem propojena klidová a komunikační zóna, zakomponován vodní prvek, veřejné osvětlení, travnaté plochy a výsadby stromů včetně laviček, odpadkových košů a kolostavů.

Na podkladě uskutečněné prezentace tří projektových návrhů, výsledku hlasování občanů města a následného rozhodnutí Rady města České Budějovice, byl jako vítězný návrh vybrán projekt zpracovaný Ing. arch. Hanou URBANCOVOU.

Od měsíce září roku 2008 se uvedený projekt v prostoru sídliště Vltava – náměstí před kulturním domem stavebně realizuje a bude v brzké době dokončen.

Regenerace sídliště Vltava probíhá postupně po úsecích podle projektů schválených zastupitelstvem 20.9.2001 (Vltava-Jih) a 3.7.2008 (Vltava-Sever).

Aktuálně město připravilo návrh projektové dokumentace pro územní řízení stavby Regenerace sídliště Vltava Sever – část 03, 2. etapa.

Veřejné projednání této dokumentace se koná 30. 6. 2009 od 15.20 ve sborovně ZŠ Bezdrevská, kde jsou již nyní umístěny grafické informace o návrhu projektu.

Na této stránce si můžete prostudovat výkres. Projekt respektuje zpracovanou a projednanou územní studii z července 2008 (autor Atelier 4DS, s.r.o., Praha) ve snaze o zkvalitnění sídlištního prostoru, oživení zeleně a umožňuje také zlepšit možnosti parkování. Snahou města je zahájit stavební práce v roce 2010 s předpo­kládanými náklady mezi 30 až 35 miliony.

V současné době je zpracovaný návrh projektové dokumentace rozdělen do dvou etap z důvodů zajištění finančních prostředků pro příslušný kalendářní rok. Dokumentace dvou etap je v úrovni projednávání návrhu s případným zapracováním připomínek do projektu pro územní řízení.

Návrh projektové dokumentace předmětných dvou etap obsahuje:

Návrh kácení a výsadbu nové zeleně, jejíž rozsah navazuje na územní studii. Návrh byl v průběhu koncipování konsultován s příslušnými orgány státní správy a odborem životního prostředí Magistrátu města České Budějovice. Bylo zahájeno správní řízení (21.4.2009), které uvědomuje účastníky řízení a občanská sdružení. Rozsah kácení je odůvodněn špatným zdravotním stavem, nevhodným umístěním a z pěstebních důvodů.

Dopravní řešení opět navazuje na územní studii, respektuje stávající cyklostezku a svým návrhem řeší doplnění a opravu stávajících veřejných zpevněných ploch, zejména pak tolik kritizovaný nedostatek parkovacích míst. Návrh obou etap dokumentace řeší nárůst parkovacích míst o 270 stání včetně míst pro tělesně postižené osoby.

Volné zelené plochy jsou doplněny o dětská hřiště s mobiliáři (herními prvky).

Soubory ke stažení:

Název souboru Typ Velikost
Kompletní projektová dokumentace Dokument MS Word 231 kB

Více informací o lokalitě

České Budějovice - Regenerace sídliště Vltava

Kontaktní informace

České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. 1,2
370 92 České Budějovice
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 386 801 804

Telefon 2:
work +420 386 801 805

Fax:
fax +420 386 801 850

E-mail:

Web:
www.c-budejovice.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: