> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Nový Jičín - Denní stacionář

Nový Jičín - Denní stacionář

Fáze projektu: ve výstavbě

Základní informace:

Obsah projektu:

Obsahem projektu je vybudování denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením a pro osoby s kombinovanými vadami. Řešením je provedení stavebních úprav a změna funkčního využití nevyužívaného školského zařízení na ulici Beskydská č. p. 274 v Novém Jičíně – Žilině. V rekonstruované budově bude vytvořen prostor pro 25 klientů. Vzniknou prostory pro realizaci denních aktivit klientů, místnost pro individuální práci, keramická dílna, jídelna, šatna, sanitární zařízení aj. Objekt bude vybaven osobním hydraulickým výtahem umožňující přepravu osob na invalidním vozíku a bezbariérovým přístupem.

Prioritní oblast dle akčního plánu města 2007 – 2013: č. 1 – Lidské zdroje

Cíl dle akčního plánu města 2007 – 2013: Kvalitní život a dostatečný zdroj služeb pro zdravotně postižené a sociálně znevýhodněné občany.

Aktivita dle akčního plánu města 2007 – 2013: Vybudovat zařízení typu denního a týdenního stacionáře.

Plánované výdaje projektu: 5.000.000 Kč – dotace MS kraje, 3.140.000 Kč rozpočet města.

Současný stav projektu: Na projekt byla schválena dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 5.000.000 Kč. V měsící květnu 2009 bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby, podepsána smlouva o dílo a předáno staveniště firmě PLAN 3 s.r.o. Stavební práce byly zahájeny dne 1.6.2009 a termín dokončení dle smlouvy o dílo je 30.11.2009.

Kontaktní informace

Nový Jičín
Masarykovo náměstí 1
741 01 Nový Jičín
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 556 768 222

Fax:
fax +420 556 768 289

E-mail:

Web:
www.novy-jicin.cz

Ing. Bohumil Pobořil – Projektový manažer
Město Nový Jičín
Oddělení rozvoje města

Telefon:
+420 556 768 389

E-mail:
bpoboril@novyjicin-town.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2021 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: