> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Galerie projektů - Kde se staví > Komerční prostory > Ostatní > Nový Jičín - Rekonstrukce Masarykova náměstí - II . etapa

Nový Jičín - Rekonstrukce Masarykova náměstí - II . etapa

Fáze projektu: ve výstavbě

Základní informace:

V pondělí 16. března začala po zimní přestávce II. etapa rekonstrukce Masarykova náměstí. Stavební firma například vymění dláždění centrální plochy, přibudou vodní prvky a vrátí se socha svatého Mikuláše. Práce potrvají do konce srpna. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Realizací dojde k dokončení komplexní revitalizaci centrálních ploch v Městské památkové rezervaci, doplnění centra o částečně původní umělecká díla (replika sochy Sv. Mikuláše) a prvky mobiliáře.

Bude zajištěna reprezentativní podoba historického centra, v kterém se každoročně pořádají kulturně společenské akce pro obyvatele města, návštěvníky z Moravskoslezského kraje, návštěvníky z jiných krajů a zahraniční návštěvníky. Bude provedena rekonstrukce plochy náměstí o velikosti 5 775 m2 včetně odvedení srážkových vod, instalace vodních prvků, fontány času a fontány Sv. Mikuláše.

Na plochu náměstí bude umístěn mobiliář (koše, lavičky, stojany na kola). Pro pořádání kulturně společenských akcí budou instalovány energetické výsuvné sloupky. Fyzická realizace projektu probíhá v průběhu 5,5 měsíců v období březen 2009 až srpen 2009. U

Ukončení projektu je v měsíci říjnu 2009.

Prioritní oblast dle akčního plánu města 2007 – 2013: č. 2 – Kvalita života

Cíl dle akčního plánu města 2007 – 2013: Rozvoj kulturních, sportovních a volnočasových aktivit občanů města.

Aktivita dle akčního plánu města 2007 – 2013: Rekonstrukce Masarykova náměstí – předláždění náměstí, loubí, vodní prvky, technické zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí, mobiliář.

Výdaje projektu: 37 359 000 Kč
z toho dotace: 24 569 000 Kč

Současný stav projektu: Dne 22.4.2009 rozhodl Výbor regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko o přidělení dotace z Regionálního operačnho programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osy 10.3 Rozvoj měst, oblasti podpory 10.3.2 Subregi­onální centra. V současnosti se připravuje smlouva o poskytnutí dotace, která podléhá schválení zastupitelstvem města dne 25.6.2009. Následně dojde k jejímu podpisu starostou města Nového Jičína a předsedou Výboru regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Kontaktní informace

Nový Jičín
Masarykovo náměstí 1
741 01 Nový Jičín
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 556 768 222

Fax:
fax +420 556 768 289

E-mail:

Web:
www.novy-jicin.cz

Bc. Jiří Plandor – Projektový manager
Město Nový Jičín
vedoucí oddělení rozvoje města

Telefon:
+420 556 768 249

E-mail:
plandor@novyjicin-town.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2022 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: