> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Galerie projektů - Kde se staví > Volnočasové stavby > Ostatní > Nový Jičín - Veřejná zeleň

Nový Jičín - Veřejná zeleň

Fáze projektu: ve výstavbě

Základní informace:

Obsah projektu:

Obnova a úprava ploch veřejné zeleně v zastavěném území města Nový Jičín – v prostoru Janáčkových sadů, v jednom z městských parků v centru města a veřejného prostranství na ulici Bratří Jaroňků, oddělující řadovou bytovou zástavbu od frekventované komunikace a nákupního centra. Provedením obnovy a úprav vybraných ploch dojde k regeneraci a zlepšení kvality veřejných prostranství s posílením funkcí veřejné zeleně a to zejména s ohledem na zařazení území Nového Jičína mezi OZKO (oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší) s prokazatelně naměřeným překročením hodnot imisních limitů.

Prioritní oblast dle akčního plánu města 2007 – 2013: č. 5 – Životní prostředí a zemědělství

Cíl dle akčního plánu města 2007 – 2013: Správa a údržba zeleně

Aktivita dle akčního plánu města 2007 – 2013: Podporovat projekty zaměřené na správu a údržbu zeleně.

Plánované výdaje projektu: 1.563.000 Kč

Současný stav projektu: Na projekt byla v roce 2008 schválena dotace z Operačního programu životní prostředí ve výši 1.407.000 Kč. V rámci prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny. Oblast podpory – 6.5 – podpora regenerace urbanizované krajiny. Akce byla zahájena 2.9.2008 a její ukončení je plánováno do 30.6.2009. Zahradnické práce v obou lokalitách stále probíhají. V květnu byly na Bratří Jaroňků dokončeny výsadby rostlin dle projektu a bylo provedeno založení trávníků. V parku Janáčkovy sady probíhaly výsadby trvalek a také byla provedena rekonstrukce trávníků.

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí.

Kontaktní informace

Nový Jičín
Masarykovo náměstí 1
741 01 Nový Jičín
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 556 768 222

Fax:
fax +420 556 768 289

E-mail:

Web:
www.novy-jicin.cz

Ing. Bohumil Pobořil – Projektový manager
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje města

Telefon: +420 556 768 389

E-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: