> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Galerie projektů - Kde se staví > Volnočasové stavby > Jihlava - Park Gustava Mahlera

Jihlava - Park Gustava Mahlera

Fáze projektu: ve výstavbě

Základní informace:

  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 42 675 461 Kč
  • Celková výše dotace Regionální rady: 39 474 801 Kč
  • Zahájení realizace stavby: 3. 10. 2008
  • Ukončení realizace stavby: květen 2010

Cíle projektu:

  • zlepšení městského prostředí a zvýšení kvality života a životních podmínek obyvatel statutárního města Jihlavy
  • komplexní regenerace veřejného prostranství o rozloze 6 437 m2 a významné rozšíření ploch veřejné zeleně v historickém centru města

Popis projektu:

V rámci projektu podporovaného z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod dojde k vybudování nového architektonicky a kompozičně jedinečného parku jako oddechového městského prostoru, který vznikne na místě zrušené městské tržnice v centru města a bývalého parkoviště, s pietními odkazy na dílo hudebního skladatele Gustava Mahlera a jeho spojení s městem a na židovství (park částečně vznikne na místě zničené synagogy). Součástí projektu revitalizace veřejného prostranství v historickém centru města zaměřeného na zlepšení městského prostředí a zvýšení kvality života ve městě bude i řešení bezprostředně sousedících ploch veřejných prostranství a související infrastruktury v ulici Věžní a části ulice Benešova. Do budoucna se navíc počítá s možností spojení tohoto záměru s dalšími aktivitami v oblasti kultury, společenského života či cestovního ruchu.

Obrázek

Hlavní myšlenkou kompozice parku je krajina (měkké materiály, keře a stromy), která kontrastuje s městem (jednoduché materiály, ostře tvarované formy, domy a kámen). Ústředním objektem parku bude bronzová socha hudebního skladatele Gustava Mahlera od akademického sochaře prof. Jana Koblasy umístěná na nejvýznamnějším místě v parku, k níž se budou obracet další sochařské objekty – ptáci a ryby (zhotovené dle jeho návrhu). Symboličtí ptáci zároveň vytvoří bránu do parku a upozorní na sochu Gustava Mahlera. Obdobně tři ryby u přilehlé vodní hladiny a deset střiků (symbol deseti mahlerových symfonií) budou chrlit vodu u jezírka v parku. V jižní části parku vznikne geometrické náměstíčko s odhalenými základy synagogy. V dlažbě křížení parkánu a ulice Benešovy bude naznačen dlažbou v ploše čtverec jako symbolický vstup do historického města. Městský park, který významně rozšíří plochy veřejné zeleně v historickém centru města bude kromě sochařských děl a obnovených základů zničené židovské synagogy zahrnovat také pozůstatky středověkého městského opevnění, jezírko, vlastní zelené plochy, výsadbu dřevin a parkový mobiliář. Vybudováním Parku Gustava Mahlera dojde k rozšíření stávající pěší zóny až na okraj parku a jeho veřejných pobytových prostor. Ulice Věžní a Benešova se stanou v blízkosti parku pěšími zónami. Benešova ulice bude rozšířena o pobytovou plochu a terasu, které budou sloužit k posezení, zastavení a odpočinku. Řešené komunikace a prostory parku budou splňovat podmínky pro bezbariérový provoz. Rozšíří se tak městský prostor pro obyvatele zejména centra města, jeho pěší návštěvníky a jejich odpočinek. Vyhlídku zpoza zachovalé historické hradby na prostory parku zprostředkuje schodiště umístěné v historické baště opevnění.

Více informací o lokalitě

Jihlava - Park Gustava Mahlera

Kontaktní informace

Jihlava
Masarykovo nám. 1
586 28 Jihlava
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 567 167 111

Telefon 2:
work +420 567 167 141

E-mail:

Web:
www.jihlava.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: