> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Galerie projektů - Kde se staví > Komerční prostory > Jihlava - Přístavba ZŠ speciální

Jihlava - Přístavba ZŠ speciální

Fáze projektu: ve výstavbě

Základní informace:

 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 52 834 063 Kč
 • Celková výše dotace Regionální rady: 48 871 508,27 Kč
 • Zahájení realizace stavby: 12. 12. 2008
 • Ukončení realizace stavby: 22. 10. 2010

Cíle projektu:

 • rozvoj stávajících nedostatečných kapacit veřejné infrastruktury v oblasti školství zaměřený na žáky s těžkým zdravotním postižením
 • zlepšení kvality infrastruktury veřejných služeb ve městě

Popis projektu:

V rámci projektu podpořeného z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod je přispět ke zvýšení kvality výuky v

Základní škola speciální
příspěvková organizace
Březinova 31
Jihlava

a to prostřednictvím investice do výstavby a technického zhodnocení budovy školy, konkrétně rozšířením stávajícího objektu o novou přístavbu a doplňkovou infrastrukturu.

Záměrem projektu je výstavba a technické zhodnocení budovy školy a související infrastruktury jako veřejné služby včetně pořízení učebních pomůcek a vybavení s cílem zvyšování kvality výuky, zavádění moderních metod a inovativních postupů s ohledem na rozvoj vzdělanosti a zlepšení uplatnitelnosti žáků a absolventů na trhu práce se zvláštním zřetelem kladeným na vytváření příležitostí pro sociální, pracovní a společenské uplatnění a zapojení zdravotně postižených žáků a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do společnosti.

Projekt zahrnuje úpravy v tomto rozsahu:

 • rozšíření školy formou přístavby dvoupodlažního objektu,
 • vybavení interiéru přístavby,
 • instalace stropního zvedacího a transportního systému,
 • energeticky úsporná opatření stávajícího objektu,
 • zařízení pro sportovní činnosti – vybudování víceúčelového hřiště, betonové vany pro umístění trampolíny a plochy pro umístění venkovního stolu na stolní tenis,
 • venkovní úpravy – přípojka kanalizace, chodníky, veřejné osvětlení areálu školy.

Více informací o lokalitě

Jihlava - Přístavba ZŠ speciální

Kontaktní informace

Jihlava
Masarykovo nám. 1
586 28 Jihlava
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 567 167 111

Telefon 2:
work +420 567 167 141

E-mail:

Web:
www.jihlava.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: