> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Galerie projektů - Kde se staví > Komerční prostory > Ostatní > Nový Jičín - Rekonstrukce areálu býv. továrny Philip Morris ČR a.s. Tabačka

Nový Jičín - Rekonstrukce areálu býv. továrny Philip Morris ČR a.s. Tabačka

Fáze projektu:

Základní informace:

Předmětem studie proveditelnosti je technicko – ekonomické posouzení návrhu využití území bývalé továrny „Tabačka“, které bude sloužit samosprávným orgánům v procesu rozhodování o územním rozvoji města Nový Jičín a Moravskoslezského kraje v rámci programu „BRU – jednotka regenerace brownfields“. Tento program má za úkol iniciaci nových projektů území brownfields a příprava jejich realizace v rámci zajištění konkurenceschop­nosti jednotlivých regionů územní jednotky NUTS II – Moravskoslezsko, případně čerpání finančních prostředků z operačních programů EU v období 2007 – 2013.

Ve stavebně projekční studii je navrženo využití části stávajících nemovitostí pro vznik občanské vybavenosti, Novojičínského vzdělávacího a podnikatelského centra se zaměřením na informační technologie, kongresového centra a klidové zóny pro obyvatele města. Navržené řešení reflektuje regionální potřeby definované ve strategickém plánu rozvoje města, ale také potřeby nadregionálního významu, územní jednotky kraje, v dostupnosti kvalifikované pracovní síly pro přicházející investory, zvýšení vzdělanosti regionu a revitalizace infrastruktury subregionálních center. Studie je v souladu s platným územním plánem.

Nový Jičín - Rekonstrukce areálu býv. továrny Philip Morris ČR a.s. Tabačka

Kontaktní informace

Nový Jičín
Masarykovo náměstí 1
741 01 Nový Jičín
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 556 768 222

Fax:
fax +420 556 768 289

E-mail:

Web:
www.novy-jicin.cz

Ing. Vladimír Bárta – místostarosta
Město Nový Jičín

Telefon:
+420 556 768 228

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2020 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: