> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Galerie projektů - Kde se staví > Volnočasové stavby > Karlovy Vary - Výstavba turistického areálu Jih

Karlovy Vary - Výstavba turistického areálu Jih

Fáze projektu: plánovaný

Základní informace:

Obsahem projektu je v první fázi zpracování územní studie na rozšíření a zkapacitnění areálu KOME a v návaznosti na ní příprava jednotlivých etap zainvestování (ze soukromých zdrojů) areálu, včetně definice úlohy města při infrastrukturní přípravě místa. Konkrétně jde v projektu o to přebudovat současné autobusové parkoviště „Kouzelné městečko“ (v majetku města, pronajato privát. provozovateli) do podoby kompletního dopravního terminálu pro potřeby turistů, návštěvníků města a lázeňských hostů – „Dopravní terminál Lázně – Jih“, a to s následujícím funkcemi:

 • posílit a zkapacitnit funkci lázeňského dopravního terminálu
 • areál plošně rozšířit, rekonstrukce jezdu a mostu,
 • samostatný prostor pro turistické autobusy, parking, tech. servis
 • parkovací dům pro turisty
 • infocentrum
 • objekt služeb
 • občerstvení, fast food
 • restaurace
 • prodejny
 • stanice MHD, pendl bus

Smysl (cíl – účel) projektu (včetně vazby na jiné projekty):

Smyslem projektu je zvýšení kvality obsluhy návštěvníků města, a to od prvé chvíle jejich pobytu. To je účelem vzniku kompletního dopravního terminálu pro potřeby turistů, návštěvníků města a lázeňských hostů – „Dopravní terminál Lázně – Jih\".

Garant projektu:

Město Karlovy Vary – iniciátor projektu (včetně zpracování územní studie a zajištění veřejných investic)

Role (podíl) města Karlovy Vary v projektu, Partneři projektu:

Město Karlovy Vary – iniciátor projektu (včetně zpracování územní studie a zajištění veřejných investic). Partneři: budoucí soukromí investoři.

Předpokládané celkové náklady projektu (investiční/ne­investiční):

 • Neinvestiční – 1 mil. Kč (příprava)
 • Investiční – 100 mil. Kč (realizace)
 • Financující subjekty: příprava – Město Karlovy Vary, realizace – soukromí investoři
 • Finanční účast města Karlovy Vary: příprava ANO (100%), realizace ANO (25 %)
 • Podpořitelnost projektu z vnějších zdrojů: ANO (ROP SZ)
 • Optimální termín realizace projektu: 2010 – 2014

Rizika, problémy, nejistoty, další dotazy předkladatele projektu:

Při příjezdu do KV umožnit vjezd zájezdových busů až k Lázním I., v KOME soustředit zejména odjezdy).

Kontaktní informace

Karlovy Vary
Moskevská 21
360 21 Karlovy Vary
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 353 118 111

E-mail:

Web:
www.karlovyvary.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: