> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Galerie projektů - Kde se staví > Volnočasové stavby > Karlovy Vary - Revitalizace areálu Rolava

Karlovy Vary - Revitalizace areálu Rolava

Fáze projektu: plánovaný

Základní informace:

Obsahem projektu je výstavba a obnova objektů rekreačně sportovního areálu:

 • Aktuální etapa investičního záměru – nové objekty:
 • prodloužení a rozvětvení in-line dráhy (kolečkové brusle)
 • další tenisové kurty a zázemí, hřiště beach volejbal, pétanque, nohejbal, basket, malý fotbal, stolní tenis, minigolf, zázemí -sklad
 • dětské hřiště, kuželky, obří šachy,
 • pláže, plavčík, převlékací boxy, tábořiště, malý ostrov, velký ostrov, altán, dětské brouzdaliště, vodní atrakce, půjčování lodí
 • horolezecká stěna, lanové centrum, cykloareál
 • restaurace, občerstvení, plážový bar, šatny, záchranáři
 • chodníky, cesty terénní úpravy, úpravy břehů, nové zelené plochy, ozelenění, ohrazení areálu, nové vstupy do areálu, nová parkovací stání, napojení areálu na městskou cyklostezku a na cyklotrasy do všech přístupových směrů
 • Další etapy:
 • autokempink
 • krytý bazén
 • garni hotel, kavárna
 • hudební pavilon, otevřená scéna se stupňovitým hledištěm
 • vodní hospodářství, filtrace, obnova přítoku a odtoku
 • nové komunikační napojení na ul. Nejdeckou

Dále je nutno dořešit majetkoprávní vztahy k některým pozemkům ve vlastnictví Českého rybářského svazu. Bude se jednat o směnu, příp. odkup pozemků. Nutno zajistit souhlas nositele předkupního práva – ČR – ÚZSVVM nebo zpětný převod na ČR a poté na město.

 • Realizaci výstavby rekreačního areálu Rolava je třeba územně, časově i funkčně zkoordinovat s obnovou objektu bývalé vzorkovny porcelánu K. Knoll, ve kterém připravuje Občanské sdružení „Dveře dokořán“ zřízení chráněných dílen vč. restaurace s celoročním provozem. Na tuto akci již bylo vydáno stavební povolení.

Smysl (cíl – účel) projektu (včetně vazby na jiné projekty):

Cílem je získat kapacity potřebné pro komfortní provoz rekreačně sportovního areálu Rolava. Jedná se o významný prvek veřejně prospěšné občanské vybavenosti pro obyvatele města i pro účastníky cestovního ruchu.

Garant projektu:

 • Město Karlovy Vary (ve fázi přípravy)
 • Město Karlovy Vary, příp. pověřená osoba nebo městem nově zřízený právní subjekt (ve fázi vlastní realizace).

Role (podíl) města Karlovy Vary v projektu, Partneři projektu:

 • Město zajišťuje roli investora a vlastníka. Nepřímým partnerem v projektu je Občanské sdružení „Dveře dokořán“.

Předpokládané celkové náklady projektu (investiční/ne­investiční):

 • Přípravná fáze: neinvestiční náklady – 1 mil. Kč
 • Vlastní realizace – investiční – aktuální etapa 60 mil. Kč, další etapy 100 mil. Kč

Financující subjekty:

 • Město Karlovy Vary – příprava (100%)
 • Finanční účast města Karlovy Vary v etapě vlastní realizace: ANO (50 %)
 • Podpořitelnost projektu z vnějších zdrojů: ANO (OP ROP SZ, zařazení do IPRM)
 • Optimální termín realizace projektu: Přípravná fáze – 2009, vlastní realizace 2010 – 2011
 • Rizika, problémy, nejistoty, další dotazy předkladatele projektu:

Rizika spojená s dořešením majetkoprávních vztahů k některým pozemkům ve vlastnictví Českého rybářského svazu. Bude se jednat o směnu, příp. odkup pozemků. Nutno zajistit souhlas nositele předkupního práva – ČR – ÚZSVVM nebo zpětný převod na ČR a poté na město.

Kontaktní informace

Karlovy Vary
Moskevská 21
360 21 Karlovy Vary
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 353 118 111

E-mail:

Web:
www.karlovyvary.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2021 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: