> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Galerie projektů - Kde se staví > Komerční prostory > Průmyslové zóny > Karlovy Vary - Tašovice - Výstavba průmyslové zóny

Karlovy Vary - Tašovice - Výstavba průmyslové zóny

Fáze projektu: plánovaný

Základní informace:

Obsah projektu spočívá v prvé fázi v přípravě území pro budoucí umístění průmyslové zóny v K. Varech, a to na území katastrů Tašovice a Dvory, celkem cca 40 ha. Jedná se o blok území ohraničené na západě silnicí I/20, na severu nově vybudovanou rychlostní komunikací I/6 a na východě areálem Krajského úřadu. Zóna bude určena pro menší provozy lehkého průmyslu. Pozemky jsou ze 2/3 v rukou soukromých vlastníků, 1/3 (převážně v k.ú. Dvory) je města. Doposud platný územní plán zástavbu těchto pozemků neumožňuje.

Příprava by tedy měla sestávat z těchto kroků:

 • aktualizace pořízených územních studií, jejich projednání
 • dohoda vlastníků o společném postupu
 • vyřízení změny územního plánu
 • vyřízení ochrany ložiskového území kaolinu (upuštění od ochrany)
 • projekt zainvestování území dopravní a technickou infrastrukturou
 • etapizace, smlouva o společném postupu vlastníků, o pověření developerské organizace, smlouvy o majetkoprávním vypořádání, smlouvy o výstavbě
 • projekty pro jednotlivé etapy, příp. žádosti o dotace
 • realizace po etapách, zobchodování zainvestovaných pozemků.

Smysl (cíl – účel) projektu (včetně vazby na jiné projekty):

 • Smyslem projektu je zlepšení podnikatelského prostředí pro nově příchozí malé a střední firmy v oblasti lehkých výrob s vysokou přidanou hodnotou a nízkými negativními dopady na prostředí. V souvislosti s tím by nová průmyslová zóna měla zvýšit objem podnikatelských investic pro Karlovy Vary (s multiplikačními efekty ve stavebnictví, v růstu zaměstnanosti a zvýšení příjmů obyvatel města).

Garant projektu:

 • v přípravné fázi město Karlovy Vary,
 • v realizační fázi určený developer.

Role (podíl) města Karlovy Vary v projektu, Partneři projektu:

Město Karlovy Vary jako garant první (přípravné) fáze, včetně pořízení rozvojové studie, úpisu a zobchodování (většinového) akciového podílu (při zajištění kontroly nad veřejně prospěšnými aspekty). Partneři projektu: městem vybraný developer – strategický investor

Předpokládané celkové náklady projektu (investiční / neinvestiční):

 • Neinvestiční – 3 mil. Kč (příprava)
 • Investiční – 130 mil. Kč (zainvestování území)
 • Financující subjekty: Město Karlovy Vary (příprava), následná realizace – developer
 • Finanční účast města Karlovy Vary: příprava ANO (100%), realizace ANO (25 %)
 • Podpořitelnost projektu z vnějších zdrojů: ANO (OP PI)

Optimální termín realizace projektu:

2009 – 2012

Rizika, problémy, nejistoty, další dotazy předkladatele projektu:

Riziko: nedojde k dohodě vlastníků o společném postupu, nebude vyřízena změna územního plánu nebo ochrana ložiskového území kaolinu (upuštění od ochrany).

Zdroj: www.karlovyva­ry.cz

Kontaktní informace

Karlovy Vary
Moskevská 21
360 21 Karlovy Vary
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 353 118 111

E-mail:

Web:
www.karlovyvary.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2022 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: