> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Galerie projektů - Kde se staví > Volnočasové stavby > České Budějovice - Přístaviště Lannova loděnice

České Budějovice - Přístaviště Lannova loděnice

Fáze projektu: ve výstavbě

Základní informace:

Na levém břehu řeky Vltavy, v blízkosti místa, jež většina českobudějovických zná jako Lannovu loděnici, bude zřízeno přístaviště, které bude sloužit jako koncový bod vltavské vodní cesty. Přístaviště bude zároveň možné využívat jako nástupní místo na lodě vplouvající do Lannova kanálu, po němž bude možné se dostat až do Slepého ramene řeky Malše. Tento kanál je součástí projektu „Město a voda” statutárního města České Budějovice, jež řeší prodloužení vltavské vodní cesty až k městským hradbám a její propojení s řekou Malší.

Kotviště lodí Lannova loděnice bude umístěno 43,5 m od Dlouhého mostu u levobřežní paty vltavské kynety. Tvořit ho bude 60 m dlouhé a 2,5 m široké plovoucí molo, složené ze šestimetrových, vzájemně spojených betonových plovoucích segmentů. Ty budou ukotveny na vodící piloty, po kterých budou „klouzat“ stabilizační objímky plovoucího mola. I v případě takových povodní, jaké zažilo město v roce 2002, bude plovoucí molo bezpečně vedeno pomocí pilotů.

Pro uvazování lodí budou sloužit takzvaná pacholata, umístěná na plovoucím molu. Umožní vyvázání jak velkých osobních lodí, tak i malých sportovních plavidel. Výstupní můstek bude kloubově upevněn v hraně břehu a posuvně dolehne na molo.

Plavidla, pokud nepoplují dál do budoucího Lannova plavebního kanálu, se budou otáčet přímo pod Jiráskovým jezem. Umožní jim to již uskutečňovaná úprava koryta pro obratiště o průměru 50 metrů s plavební hloubkou 1,6 m.

Přístaviště Lannova loděnice, tak jako i obratiště u Jiráskova jezu, je součástí první etapy Dokončení vltavské vodní cesty, která je investiční akcí Ředitelství vodních cest České republiky. Statutární město České Budějovice se bude investičně podílet na části budované infrastruktury. Konkrétně se jedná o vybudování přístavního chodníku, rozptylové plochy, mobiliáře, veřejného osvětlení a zázemí pro návštěvníky.

Stavba Lannovy loděnice zahájena

18. srpna 2009 Ředitelství vodních cest ČR zahájilo v centru Českých Budějovic stavbu přístaviště Lannova loděnice, dodavatelem stavby je firma HOCHTIEF CZ a.s. Plánovaným termínem dokončení přístaviště je prosinec 2009 a předpokládá se, že náklady na stavbu přístaviště dosáhnou zhruba 20 mil. Kč. Na financování stavby se výrazně podílí Evropská unie, která prostřednictvím Operačního programu Doprava přispěje z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt 85% z celkové částky. Zbylé náklady budou uhrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Výstavba přístaviště Lannova loděnice je součástí projektu „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou“. Práce na prvním úseku tohoto projektu budou dokončeny tak, aby v plavební sezóně 2011 mohly mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou plout nejen malá plavidla, ale i větší výletní lodě.

Parametry přístaviště Lannova loděnice popsal Ing. Jan Bukovský z Ředitelství vodních cest České republiky: „Přístaviště Lannova loděnice je tvořeno 60 metrů dlouhým plovoucím molem, které umožní přistávání velkých osobních lodí i malých plavidel a umožní tak posádkám i cestujícím na těchto lodích bezpečný vystup a nástup. Plovoucí molo bude vedeno podél 6 ocelových trub zavrtaných do dna řeky Vltavy, tyto trouby vydrží i průtok stoleté vody a během povodní přístaviště zůstane stále na svém místě. Velkou výhodnou plovoucího mola je, že stále zůstává konstantní rozdíl mezi hladinou a molem, což znamená, že nástup a výstup cestujících bude bezproblémový při jakýchkoli průtocích vody. Spojení mezi vlastním molem a břehem je navíc řešeno systémem schodišť a ramp, což umožní bezbariérový přístup.“

Zde naleznete nákres nového přístaviště.

Více informací o lokalitě

České Budějovice - Přístaviště Lannova loděnice

Kontaktní informace

České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. 1,2
370 92 České Budějovice
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 386 801 804

Telefon 2:
work +420 386 801 805

Fax:
fax +420 386 801 850

E-mail:

Web:
www.c-budejovice.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2022 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: