> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Galerie projektů - Kde se staví > Komerční prostory > Ostrov u Stříbra - D5 Logistics Park Stříbro

Ostrov u Stříbra - D5 Logistics Park Stříbro

Fáze projektu: dokončený

Základní informace:

Vlastníkem areálu je společnost PANATTONI EUROPE v partnerství se společností STANDARD LIFE INVESTMENTS. Společnost PANATTONI EUROPE zároveň zajišťuje výstavbu celého logistického parku. Místní development a management je zajišťován společností THE CHARNWOOD COMPANY.

PANATTONI EUROPE je evropskou pobočkou Panattoni Development Company. Panattoni Europe má kanceláře v Èeské republice, Francii, Itálii, Polsku, Velké Británii a ve Španìlsku. Společnost Panattoni byla založena před 18 lety a od té doby se stala jedním z nejvìtších developerù v oblasti logistiky na svìtì. V loňském roce developovala prostřednictvím svých 23 regionálních kanceláří přes 225 budov o celkové výmìře 2 100 000 m2. Přibližnì 85 % ploch společnosti Panattoni se nachází v logistickém sektoru. Vzhledem ke skutečnosti, že Panattoni je soukromou společností, dokáže vytvářet flexibilní strukturu potřebných transakcí a reagovat tak rychle na potřeby svých klientù.

Společnost THE CHARNWOOD COMPANY založil David Bouck v roce 2001 se zamìřením na získávání a rozvoj prùmyslových nemovitostí v Èeské republice. Od té doby byla společnost aktivní především v prùmyslovì-logistickém sektoru. s tím, že v roce 2002 zajišťovala koupi 60 000 m2 skladových prostor v Praze ve Westpoint Distribution Park. Po koupi provedla společnost Charnwood rozsáhlou přestavbu a modernizaci prostor objektu. Rovnìž se zamìřila na otázku pronájmu – obsazenost se zvýšila z 5% na 98% za dobu dvou let. Nyní zde má své vedení nìkolik velkých uznávaných nadnárodních firem jako je UPS, Exel a Interspar. Bìhem tohoto období také společnost Charnwood úspìšnì vyjednala a koordinovala komplexní nabytí pozemkù o velikosti 50 hektarù v jedné z nejžádanìjších prùmyslových lokalit na dálnici D1 poblíž Prahy s tím, že pùvodní vlastnictví této lokality bylo rozdìleno mezi 50 soukromými vlastníky. Lokalita obdržela stavební povolení na výstavbu 180 000 m2 logisticko-skladového parku.

Koncept:

 • 65.000 m2 skladové plochy třídy A
 • Přímo na Exitu 107 dálnice D5
 • 40 km od hranice s Německem a 20 km od Plzně
 • Pronajímané plochy dle požadavků najemniků

Specifikace:

 • Svêtlá výška skladů 10 m
 • Rozteč vnitřních sloupů 12 m x 25 m
 • Nosnost podlahy 5 tun/m² a 7,5 tun na nohu regálu
 • ESFR sprinklerový systém
 • Manévrovací plocha pro kamióny v šířce 38 m
 • Moderní a flexibilní kanceláŕské a sociální prostory
 • Vrátnice s permanentí ostrahou

  Detailní technická specifikace k dispozici na vyžádání


Obrázek

Zdroj: www.plzensky-kraj.cz

Více informací o lokalitě

Ostrov u Stříbra - D5 Logistics Park Stříbro

Kontaktní informace

Plzeňský kraj
Škroupova 18
306 13 Plzeň
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 377 195 111

E-mail:

Web:
www.kr-plzensky.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: