> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Galerie projektů - Kde se staví > Volnočasové stavby > Hřiště, kurty > Kostelec nad Orlicí - Dětské hřiště v lokalitě Skála

Kostelec nad Orlicí - Dětské hřiště v lokalitě Skála

Fáze projektu: dokončený

Základní informace:

„Kdo si hraje nezlobí – Dětské hřiště v lokalitě Skála“

Krajský program prevence kriminality – 2009 Investiční akce na realizaci Dětského hřiště v lokalitě Skála.

Projektová dokumentace počítá v rámci sportoviště s umístěním tří hřišť. Dětské hřiště s herními prvky, antukové hřiště a multifunkční sportovní hřiště s umělým povrchem. V rámci krajského programu prevence kriminality – 2009 a za dotační podpory ministerstva vnitra bylo v roce 2009 zrealizováno Dětské hřiště s pryžovou dopadovou plochou, několika herními sestavami pro děti do 15 let, lavičkami, přístupovým chodníkem, lampou veřejného osvětlení a oplocením. Dětské hřiště bude mít dle provozního řádu otevírací dobu. Toto dětské hřiště je postaveno v souladu s legislativními a normovými požadavky České republiky a EU.

Výběrová řízení:
1. Poptávkové řízení na dodávku dokumentace ve stupni k územnímu řízení, v úrovni pro stavební povolení popřípadě ohlášení stavby vč. oceněného a neoceněného výkazu výměr. Byly osloveny tři projektové kanceláře s výzvou k podání nabídky. S vítězem byla podepsána smlouva o dílo.
2. Poptávkové řízení na dodavatele stavebních prací včetně herních prvků dětského hřiště.

Bylo osloveno osm firem, s vítězem byla sepsána smlouva o dílo.

Investiční náklady:
Projektová dokumentace – 57 120 Kč.
Ostatní náklady (odvoz panelů, návštěvní řád) – 8 001,80 Kč.
Dofinancování akce (spoluúčast dotace) – 290 474 Kč.
Celkem prostředky města Kostelec nad Orlicí – 355 595,80 Kč.
Finanční příspěvek – Ministerstvo vnitra (odbor prevence kriminality) – 454 000 Kč.
Celkové investiční náklady – 809 595,80 Kč. Finanční prostředky investiční akce (vč. 19% DPH).

Dokončení stavby:
Stavba byla městu předána dne 03.11.2009 a nedodělky byly odstraněny do 15.11.2009.

Závěr:
V celé lokalitě Skála chybělo herní zařízení tohoto typu. Realizací dětského hřiště v lokalitě Skála tak město vytvořilo prostor pro společenské setkávání a volnočasové aktivity dětí s rodiči a mladistvé.
Na tuto investici jsou navázány další aktivity, které město KO zajišťuje v rámci sociální prevence.
Tyto aktivity mají za cíl předcházet sociálnímu vyloučení rodin s malými dětmi a zároveň přispěje k začlenění minoritních skupin obyvatelstva do přirozeného společenského a sociálního prostředí.
Do budoucna město uvažuje s rozšířením tohoto sportoviště o antukové hřiště a multifunkční hřiště s umělým povrchem.

Více informací o lokalitě

Kontaktní informace

Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 494 337 111

Fax:
fax +420 494 337 295

E-mail:

Web:
www.kostelec-nad-orlici.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: