> Home Page > Public Section > Consultancy > Building Consultancy > Průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budov

Od 1. ledna 2009 vznikla nová povinnost vyplývající ze zákona č. 46/2006 Sb., směrnice EP 2002/91/ES a vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetickém posuzování budov. Energetický štítek obálky budovy je nově nahrazen průkazem energetické náročnosti budov.

Průkaz energetické náročnosti budovy (průkaz ENB) slouží pro jednoduché hodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti, tj. hodnocení kvality objektu z hlediska tepelných ztrát, výše spotřebovávaných energií či nákladů na provoz budovy.

Dle výše spotřeby energií (v kWh spotřebované energie na m2 užitkové plochy za rok) budovu zařazuje do jedné ze 7 tříd (A-G):

A, B, C – třídy vyhovující
D, E, F, G – třídy nevyhovují

Uvedené třídy jsou obdobou tříd spotřeby energií elektrospotřebičů na jaké jsme zvyklí u ledniček, praček, sporáků a jiných elektrospotřebičů.

U budov jsou hodnoceny spotřeby všech vstupujících energií, tj. energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení.

Průkaz ENB je potřeba dokladovat (účinnost od 1. ledna 2009) při:

  • výstavbě nových budov
  • při větších změnách (rekonstrukci) dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost
  • při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti podle jednoho z předcházejí­cích bodů

Průkaz ENB je zapotřebí k vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby a podpoří hodnotu nemovitosti při prodeji nebo pronájmu.

Obrázek

Průkaz energetické náročnosti budovy k typovým projektům rodinných domů Archipelag Naše společnost je připravena zajistit průkaz ENB k typovým projektům rodinných domů Archipelag. Průkaz ENB, který si objednáte k našemu projektu rodinného domu, bude obsahovat všechny předepsané náležitosti k vyřízení stavebního povolení a bude autorizován společností EMTEST s. r. o.

Průkaz ENB pro typový projekt rodinného domu Archipelag je možné si u nás objednat za atraktivní cenu:

Průkaz ENB = 4 990,– Kč (včetně DPH)

Průkaz ENB pro typové projekty rodinných domů Archipelag se zpracovává pro každou objednávku samostatně a mimo jiné i na základě informace o místě výstavby, která výpočet energetické náročnosti rovněž ovlivňuje. Znamená to, že je nutné energetickému auditorovi předat jedno paré typové projektové dokumentace konkrétního investora za účelem zpracování průkazu ENB.

V případě, že si investor neobjedná průkaz ENB zároveň s typovým projektem rodinného domu a rozhodne se pro jeho dodatečné objednání po odeslání projektové dokumentace, tj. doobjedná průkaz ENB samostatně, navyšuje se cena za přípravu průkazu ENB o dotisk jednoho paré, které je nutné pro zpracování průkazu ENB, tj. o částku 550,– Kč včetně DPH.

Důležitá informace pro zákazníky, kteří budou mít místo výstavby na Slovensku:

Na území Slovenské republiky se tato povinnost řídí Zákonem o energetické hospodárnosti budov č. 555/2005 Zz, ve kterém se §5 řeší Energetická certifikace (Energetická certifikácia). Z tohoto paragrafu mimo jiné vyplývá povinnost energitické certifikace při dokončení nové budovy nebo významné obnovy existující obnovy. To znamená, že energetickou certifikaci předkládá stavebník na Slovensku až ke kolaudaci, nikoliv ke stavebnímu povolení. Energetickou certifikaci proto k typovým projektům rodinných domů Archipelag nelze dodat.

V případě jakéhokoliv dotazu, neváhejte a kontaktujte nás.

Artinex CZ s. r. o.
Hlavní třída 2020/28
737 01 Český Těšín
email: projekty@archi­pelag.cz

Těšíme se na Vaše dotazy a objednávky.

Redakce Artinex CZ s. r. o.

Text a vizualizace průkazu ENB čerpány z Internetového portálu společnosti EMTEST s. r. o. se souhlasem Ing. Tomasze Stopy

Obrázek

CZ | EN | PL

Sign in

© 2020 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: