> Home Page > Public Section > Current News > Contests > Stavba roku 2010

Stavba roku 2010

Soutěž Stavba roku je zařazena do 4. ročníku DSA (Dny stavitelství a architektury) organizovaných SIA ČR – Radou výstavby, které vyvrcholí galavečerem 30. 9. 2010 v Betlémské kapli v Praze.

Předběžný program 4. ročníku DSA

 • 18. 2. 2010 – Tisková konference
 • 31. 5. 2010 – uzávěrka přihlášek Stavby roku 2010
 • 9. 9. 2010 – Nominační večer Stavby roku 2010
 • 30. 9. 2010 – Slavnostní setkání v Senátu za účasti předsedy Senátu Parlamentu ČR
 • 30. 9. 2010 – Galavečer DSA
 • Září – říjen – Dny otevřených dveří na stavbách (rozestavěných a ukončených)
 • 18. 11. 2010 – Inženýrský den
 • 22. 11. – 28. 11. 2010 – Dny otevřených dveří na školách

Vypisovatelé soutěže zůstávají i tento rok tradiční a jsou jimi Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a časopis Stavitel společnosti Economia a.s.

Záštity soutěži Stavba roku 2010 udělili:

 • Předseda Senátu Parlamentu České republiky
 • Ministr životního prostředí ČR
 • Ministr pro místní rozvoj ČR
 • Primátor hlavního města Prahy
 • Ředitel Státního fondu rozvoje bydlení
 • Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
 • Ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Soutěž Stavba roku je zahájena a v letošním roce navazuje již 18. ročníkem soutěže. Jako každoročně bude porotou vybráno 15 nominací a z těch pak 5 titulů Stavby roku (ty jsou udělovány bez rozlišení pořadí).

Dále budou uděleny:

Zvláštní ceny (na každou zvláštní cenu doporučí porota vždy 3 nominace):

 • Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu
 • Cena primátora hlavního města Prahy za nejpřínosnější stavbu v rozvoji města
 • Cena Státního fondu rozvoje bydlení za nejlepší stavbu určenou pro bydlení
 • Cena Státního fondu dopravní infrastruktury
 • Cena Státního fondu životního prostředí ČR za infrastrukturu
 • Cena Státního fondu životního prostředí ČR za energetickou úspornost

Ceny vypisovatelů a další ceny (porota doporučí nominace na ceny vypisovatelů)

 • Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství za použitou inovaci a uplatněnou technologii
 • Cena Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky za nejlepší stavbu financovanou z veřejných prostředků
 • Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice za nejlepší stavebně podnikatelský záměr
 • Cena časopisu STAVITEL za nejlepší stavebně architektonic­ký detail
 • Cena poroty

Cena veřejnosti

Cena bude organizovaná prostřednictvím tisku, internetu a SMS hlasováním, ve spolupráci s mediálními partnery soutěže. Hlasování o Cenu veřejnosti proběhne na internetových stránkách www.stavbaroku.cz od 10. 9. 2010 do 30. 9. 2010 a ve stejném termínu i prostřednictvím SMS hlasování na tel. č. (+420) 731 350 683.

Vypisovatelé se již dnes těší na nové stavby, které se do 31. 5. 2010 do soutěže přihlásí, ať již to budou pozemní stavby všeho druhu nebo stavby dopravní, inženýrské, stavby u kterých bude zohledněno hledisko životního prostředí nebo celkový developerský záměr. Podrobné soutěžní podmínky i přihláška do soutěže jsou k dispozici na stránkách www.stavbaroku­.cz.

Pavla Klocová
e-mail: klocova@abf-nadace.cz
tel: 224 229 617
manažerka soutěže Stavba roku
Nadace pro rozvoj stavitelství a architektury
Václavské nám. 31
110 00 Praha 1

Obrázek

Download files:

File Name Type Size
Podmínky soutěže Stavba roku 2010 PDF Document 685 kB

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: